Pluj_1976

Het Leidse Pluche : 1976

 

Vorig Jaar Gemeenteraad Leiden :  de Raad per Jaar
1976
Volgend Jaar

 

 

Aantal
jan  dec
Raadsleden
1976
van tot   Partij & Info Link
 1976 Burgemeester
Vis, A.J. 10-5-1971 17-2-1980   [VVD]
Was lid Ged. Staten NH. Naar Min.v. Binnel. Zaken.
 1976 Wethouder
Aken, M. van 3-9-1974 5-9-1978   PvdA
Dam, H. van 3-9-1974 1-1-1980   PvdA
Financiën, Milieu
Oosterman, B.D. 3-9-1974 5-9-1978   D66
Tesselaar, D.J. 3-9-1974 1-1-1980   PvdA
Onderwijs, Sport
Verboom, A. 3-9-1974 1-5-1980   PvdA
Volkhuisvesting, Milieu. Tot pensioen.
Waal, C.J.D. 3-9-1974 15-5-1984   PvdA
Ruimtel. ordening, Openb. werken, Verkeer. Loco Burg. Werd Burg.v. Deventer.
 1976 Fractievoorzitter
Beijen, L. 3-9-1974 8-9-1980   PPR
Bleijie, W. 3-9-1974 1-4-1987   CDA
Driessen, H.E.A. 2-1-1970 7-9-1982   KVP / CDA
Fractie voorz. Kiesdistrict 3. Niet herk. baar gesteld.
Hoeven, D. 1-9-1970 1-9-1980   CPN
Kuijers, F.J. 3-9-1974 4-3-1985   VVD
   Oosten, F. van 5-1-1976 5-9-1978   PPR
 1976 Raadslid
Akkeren-Straathof, M.C. van 22-9-1975 2-4-1984   CDA
Baaren, J. van 4-9-1962 5-9-1978   PvdA
Bosch, J. 3-9-1974 5-9-1978   CDA
Brouwer, P.J.A. 1-12-1975 3-1-1977   PvdA
Duijn, K. van 3-9-1974 14-9-1981   VVD
Duivesteijn, J.G.P.J. 31-1-1972 28-3-1979   PvdA
Elzenga, C. 29-1-1973 29-4-1986   VVD
Geus, H. de 3-9-1974 5-9-1978   CDA
   Groos, A.M. 29-3-1976 7-9-1982   PvdA
10  Ham, M.G.J. 3-9-1974 7-9-1982   KVP / CDA
10  11  Höppener, A.P.J. 3-9-1974 5-9-1978   PvdA
11  12  Horst, J.A. van der 15-1-1968 5-9-1978   PvdA
12  13  Houtman, M. 1-9-1970 14-2-1977   SGP / GPV
   14  Koning, M.A.F.C.J. 14-6-1976 5-11-1984   PvdA
13  15  Kramp-Heitink, C.J. 3-9-1974 12-4-1994   CDA
14  16  Langerak, N.P. 3-9-1973 1-5-1990   VVD
15  17  Meijer, L.F. 3-9-1974 15-2-1979   PvdA
16  18  Mentzij, F.J. 3-9-1974 1-4-1979   PvdA
17     Ouwerkerk, M. 10-4-1973 29-3-1976   PvdA
18     Peters, J.A. 3-9-1974 14-6-1976   PvdA
19  19  Ranner, A.P. 3-11-1975 21-1-1980   PvdA
20  20  Schoute, P.H. 3-9-1974 5-9-1978   VVD
21  21  Vink, C.H. 10-4-1973 7-9-1982   PC / CDA
22  22  Wessels, Th.H. 4-9-1972 5-9-1978   VVD
23     Wicherts, J.B. 3-9-1974 1-3-1976   VVD
24  23  Zande, A. van de 3-9-1974 24-3-1977   PSP
25  24  Zijp, J. van 3-9-1974 29-4-1986   CDA
   25  Zonnevylle, M. 1-3-1976 1-8-1985   VVD
Werd Burgemeester van Ameland, later van Leiderdorp.
 1976 Gem. Secretaris
   Lodder, H. 3-5-1976 1-11-1991    
 

 

 

jandec  Partijvantot Functie 
 1976 CDA
Akkeren-Straathof, M.C. van 22-9-1975 2-4-1984   Raadslid
Bleijie, W. 3-9-1974 1-4-1987   Fractievoorzitter plv
Bosch, J. 3-9-1974 5-9-1978   Raadslid
Driessen, H.E.A. 2-1-1970 7-9-1982   Fractievoorzitter
Geus, H. de 3-9-1974 5-9-1978   Raadslid
Ham, M.G.J. 3-9-1974 7-9-1982   Raadslid
Kramp-Heitink, C.J. 3-9-1974 12-4-1994   Raadslid
Vink, C.H. 10-4-1973 7-9-1982   Raadslid
Zijp, J. van 3-9-1974 29-4-1986   Raadslid
 1976 CPN
Hoeven, D. 1-9-1970 1-9-1980   Fractievoorzitter
 1976 D66
Oosterman, B.D. 3-9-1974 5-9-1978   Wethouder
 1976 KVP
Driessen, H.E.A. 2-1-1970 7-9-1982   Fractievoorzitter
Ham, M.G.J. 3-9-1974 7-9-1982   Raadslid
 1976 PC
Vink, C.H. 10-4-1973 7-9-1982   Raadslid
 1976 PPR
Beijen, L. 3-9-1974 8-9-1980   Fractievoorzitter
   Oosten, F. van 5-1-1976 5-9-1978   Fractievoorzitter
 1976 PSP
Zande, A. van de 3-9-1974 24-3-1977   Raadslid
 1976 PvdA
Aken, M. van 3-9-1974 5-9-1978   Wethouder
Baaren, J. van 4-9-1962 5-9-1978   Raadslid
Brouwer, P.J.A. 1-12-1975 3-1-1977   Raadslid
Dam, H. van 3-9-1974 1-1-1980   Wethouder
Duivesteijn, J.G.P.J. 31-1-1972 28-3-1979   Raadslid
   Groos, A.M. 29-3-1976 7-9-1982   Raadslid
Höppener, A.P.J. 3-9-1974 5-9-1978   Raadslid
Horst, J.A. van der 15-1-1968 5-9-1978   Raadslid
   Koning, M.A.F.C.J. 14-6-1976 5-11-1984   Raadslid
10  Meijer, L.F. 3-9-1974 15-2-1979   Raadslid
11  Mentzij, F.J. 3-9-1974 1-4-1979   Raadslid
10     Ouwerkerk, M. 10-4-1973 29-3-1976   Raadslid
11     Peters, J.A. 3-9-1974 14-6-1976   Raadslid
12  12  Ranner, A.P. 3-11-1975 21-1-1980   Raadslid
13  13  Tesselaar, D.J. 3-9-1974 1-1-1980   Wethouder
14  14  Verboom, A. 3-9-1974 1-5-1980   Wethouder
15  15  Waal, C.J.D. 3-9-1974 15-5-1984   Wethouder
 1976 SGP / GPV
Houtman, M. 1-9-1970 14-2-1977   Raadslid
 1976 VVD
Duijn, K. van 3-9-1974 14-9-1981   Raadslid
Elzenga, C. 29-1-1973 29-4-1986   Raadslid
Kuijers, F.J. 3-9-1974 4-3-1985   Fractievoorzitter
Langerak, N.P. 3-9-1973 1-5-1990   Raadslid
Schoute, P.H. 3-9-1974 5-9-1978   Raadslid
Vis, A.J. 10-5-1971 17-2-1980   Burgemeester
Wessels, Th.H. 4-9-1972 5-9-1978   Raadslid
   Wicherts, J.B. 3-9-1974 1-3-1976   Raadslid
   Zonnevylle, M. 1-3-1976 1-8-1985   Raadslid
 

 

 

jandec  Commissies van tot  FunctieLink
 1976 Algemene en Bestuurlijke Aangelegenheden
   Beijen, L. 5-1-1976 8-9-1980   lid  
Driessen, H.E.A. 20-12-1971 5-9-1978   lid  
Hoeven, D. 3-9-1974 8-9-1980   lid  
Horst, J.A. van der 3-9-1974 5-9-1978   lid  
Houtman, M. 3-9-1974 14-2-1977   lid  
   Koning, M.A.F.C.J. 14-6-1976 5-9-1978   lid  
   Peters, J.A. 3-9-1974 14-6-1976   lid  
Ranner, A.P. 3-11-1975 5-9-1978   lid  
Schoute, P.H. 17-11-1975 5-9-1978   lid  
Vink, C.H. 3-9-1974 5-9-1978   lid  
10  Vis, A.J. 20-12-1971 16-8-1980   voorz.  
10  11  Wessels, Th.H. 3-9-1974 5-9-1978   lid  
   12  Zande, A. van de 1-3-1976 9-5-1977   lid  
 1976 Economische Aangelegenheden
Aken, M. van 3-9-1974 5-9-1978   voorz.  
Baaren, J. van 3-9-1974 5-9-1978   lid  
Bleijie, W. 22-9-1975 5-9-1978   lid  
Duijn, K. van 3-9-1972 5-9-1978   lid  
Hoeven, D. 3-9-1974 5-9-1978   lid  
Houtman, M. 3-9-1974 14-2-1977   lid  
Mentzij, F.J. 3-9-1974 5-9-1978   lid  
   Oosten, F. van 1-3-1976 5-9-1978   lid  
Ranner, A.P. 3-11-1975 5-9-1978   lid  
   10  Wessels, Th.H. 1-3-1976 5-9-1978   lid  
   Wicherts, J.B. 3-9-1974 1-3-1976   lid  
   11  Zande, A. van de 5-1-1976 9-5-1977   lid  
10  12  Zijp, J. van 3-9-1974 5-9-1978   lid  
 1976 Interne Organisatie en Beheer
Akkeren-Straathof, M.C. van 22-9-1975 5-9-1978   lid  
   Beijen, L. 5-1-1976 5-9-1978   lid  
   Brouwer, P.J.A. 1-12-1975 29-3-1976   lid  
Dam, H. van 3-9-1974 5-9-1978   voorz.  
Duijn, K. van 3-9-1974 5-9-1978   lid  
   Groos, A.M. 29-3-1976 5-9-1978   lid  
Hoeven, D. 3-9-1974 5-9-1978   lid  
Höppener, A.P.J. 3-9-1974 5-9-1978   lid  
Houtman, M. 3-9-1974 14-2-1977   lid  
Kuijers, F.J. 3-9-1974 5-9-1978   lid  
10  Meijer, L.F. 3-9-1974 5-9-1978   lid  
10  11  Vink, C.H. 3-9-1974 5-9-1978   lid  
   12  Zande, A. van de 1-3-1976 9-5-1977   lid  
 1976 Onderwijs, Recreatie, Sport en Samenlevingsopbouw
   Akkeren-Straathof, M.C. van 24-5-1976 5-9-1978   lid  
Bosch, J. 3-9-1974 2-9-1978   lid  
Duivesteijn, J.G.P.J. 3-9-1974 2-9-1978   lid  
Elzenga, C. 17-11-1975 5-9-1978   lid  
   Geus, H. de 3-9-1974 24-5-1976   lid  
   Groos, A.M. 29-3-1976 5-9-1978   lid  
Hoeven, D. 3-9-1974 2-9-1978   lid  
Houtman, M. 3-9-1974 14-2-1977   lid  
Meijer, L.F. 3-9-1974 2-9-1978   lid  
   Oosten, F. van 5-1-1976 5-9-1978   lid  
   Ouwerkerk, M. 3-9-1974 29-3-1976   lid  
10  Tesselaar, D.J. 3-9-1974 2-9-1978   lid  
10  11  Wessels, Th.H. 3-9-1974 2-9-1978   lid  
   12  Zande, A. van de 1-3-1976 9-5-1977   lid  
11     Zande, A. van de 3-9-1974 5-1-1976   lid  
   13  Zonnevylle, M. 1-3-1976 5-9-1978   lid  
 1976 Rekeningen
Beijen, L. 3-9-1974 8-9-1980   lid  
Hoeven, D. 3-9-1974 5-9-1978   lid  
Horst, J.A. van der 3-9-1974 5-9-1978   voorz.  
Houtman, M. 3-9-1974 14-2-1977   lid  
   Kuijers, F.J. 3-9-1974 20-12-1976   lid  
Vink, C.H. 7-5-1973 5-9-1978   lid  
   Zonnevylle, M. 20-12-1976 7-9-1982   lid  
 1976 Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken
Beijen, L. 3-9-1974 8-9-1980   lid  
   Brouwer, P.J.A. 29-3-1976 14-2-1977   lid  
   Duivesteijn, J.G.P.J. 1-12-1975 29-3-1976   lid  
Elzenga, C. 3-9-1974 22-10-1979   lid  
Ham, M.G.J. 3-9-1974 5-9-1978   lid  
Hoeven, D. 3-9-1974 8-9-1980   lid  
Horst, J.A. van der 1-12-1975 5-9-1978   lid  
Houtman, M. 3-9-1974 14-2-1977   lid  
   Koning, M.A.F.C.J. 14-6-1976 5-11-1984   lid  
Kuijers, F.J. 3-9-1974 5-9-1978   lid  
   Peters, J.A. 3-9-1974 14-6-1976   lid  
10  10  Waal, C.J.D. 3-9-1974 7-5-1984   voorz.  
   11  Zande, A. van de 1-3-1976 9-5-1977   lid  
11  12  Zijp, J. van 3-9-1974 6-5-1986   lid  
 1976 Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken en Verkeer
Beijen, L. 3-9-1974 8-9-1980   lid  
Elzenga, C. 3-9-1974 22-10-1979   lid  
Hoeven, D. 3-9-1974 8-9-1980   lid  
   Koning, M.A.F.C.J. 14-6-1976 5-11-1984   lid  
Waal, C.J.D. 3-9-1974 7-5-1984   voorz.  
Zijp, J. van 3-9-1974 6-5-1986   lid  
 1976 Sociale zorg, Maatschappelijke Aangelegenheden, Gezondheidszorg en Cultuur
   Beijen, L. 3-9-1974 5-1-1976   lid  
Brouwer, P.J.A. 1-12-1975 14-2-1977   lid  
   Duivesteijn, J.G.P.J. 1-3-1976 5-9-1978   lid  
Geus, H. de 3-9-1974 5-9-1978   lid  
Hoeven, D. 3-9-1974 5-9-1978   lid  
Höppener, A.P.J. 3-9-1974 5-9-1978   lid  
Houtman, M. 3-9-1974 14-2-1977   lid  
Kramp-Heitink, C.J. 3-9-1974 5-9-1978   lid  
Langerak, N.P. 3-9-1974 5-9-1978   lid  
Oosterman, B.D. 3-9-1974 5-9-1978   voorz.  
10     Ouwerkerk, M. 3-9-1974 1-3-1976   lid  
11  10  Schoute, P.H. 3-9-1974 5-9-1978   lid  
   11  Zande, A. van de 1-3-1976 9-5-1977   lid  
 1976 Volkshuisvesting
Bosch, J. 3-9-1974 5-9-1978   lid  
Duivesteijn, J.G.P.J. 3-9-1974 28-3-1979   lid  
Ham, M.G.J. 3-9-1974 7-9-1982   lid  
Hoeven, D. 3-9-1974 8-9-1980   lid  
Houtman, M. 3-9-1974 14-2-1977   lid  
   Koning, M.A.F.C.J. 14-6-1976 5-9-1978   lid  
Langerak, N.P. 3-9-1974 5-9-1978   lid  
Mentzij, F.J. 1-12-1975 1-4-1979   lid  
   Peters, J.A. 3-9-1974 14-6-1976   lid  
Verboom, A. 3-9-1974 1-5-1980   voorz.  
10     Wicherts, J.B. 3-9-1974 1-3-1976   lid  
11  10  Zande, A. van de 3-9-1974 9-5-1977   lid  
   11  Zonnevylle, M. 1-3-1976 5-9-1978   lid  
 1976 Volkshuisvesting en Milieu
Bosch, J. 3-9-1974 5-9-1978   lid  
Duivesteijn, J.G.P.J. 3-9-1974 28-3-1979   lid  
Ham, M.G.J. 3-9-1974 7-9-1982   lid  
Hoeven, D. 3-9-1974 8-9-1980   lid  
   Koning, M.A.F.C.J. 14-6-1976 5-9-1978   lid  
Langerak, N.P. 3-9-1974 6-5-1986   lid  
Mentzij, F.J. 1-12-1975 1-4-1979   lid  
Verboom, A. 3-9-1974 1-5-1980   voorz.  
   Zonnevylle, M. 1-3-1976 5-9-1978   lid  
 

 

 

1976  Raads-
vertegenwoordiging
Functie Benoemd   Her-be
noeming
Link  
1976  Adviescie inzake Huisvestingsvraagstukken
1 Zonnevylle, M.   1-3-1976      
1976  Cie. voor de Beroepschriften
1 Langerak, N.P.   1-3-1976      
1976  Cie. voor het Sted. Museum "De Lakenhal"
1 Geus, H. de   24-5-1976      
2 Koning, M.A.F.C.J.   14-6-1976      
1976  Gemeensch. Gasvoorziening Z. H.
1 Duijn, K. van lid 1-3-1976      
 

 

PublicatieAuteur
Het Leidse Pluche
2007
Vereniging
Jan van Hout