Pluj_1907

Het Leidse Pluche : 1907

 

Vorig Jaar Gemeenteraad Leiden :  de Raad per Jaar
1907
Volgend Jaar

 

 

Aantal
jan  dec
Raadsleden
1907
van tot   Partij & Info Link
 1907 Burgemeester
Ridder, N. de 19-3-1903 20-11-1909   AR
Overleden als Burgemeester, 61 jr. oud.
 1907 Wethouder
Hamel, J.A. van 26-9-1901 2-9-1919   Lib. +Vrijz. Democ. 1901 +UL 1913
Onderwijs, etc. Wnd Burgem. 20/11/1909-1/3/1910. Kiesdistrict 1->2.
Juta, H.C. 10-9-1891 4-12-1908   Lib. +Vrijz. Democ. 1901
Financiën, etc. Ovl.
Kerstens, L.M.J.H. 1-9-1903 5-9-1911   RK +ar 1905
Kiesdistrict 3. Niet herkozen.
Korevaar P. Az., J. 28-10-1897 1-10-1912   Lib. +Vrijz. Democ. 1901 Vrijz.
Fabricage, Bouw, Brandweer, etc. Kiesdistrict 2->1.
 1907 Raadslid
Aalberse, P.J.M. 18-6-1903 26-9-1918   RK +ar 1905
Kiesdistrict 3. Minister van Arbeid.
Boer Az., S. 5-9-1905 2-9-1919   Vrijz. +Vrijz. Lib. 1917
Kiesdistrict 2.
Bosch, J. 9-7-1901 23-12-1915   AR +rk 1901
Kiesdistrict 3. Bedankt.
Bots, J.A. 16-7-1901 5-9-1911   Kath. +ar 1901
Kiesdistrict 2->3->2.
Driessen, J.P.J. 7-9-1897 7-9-1915   RK +ar 1897 / 1909
Kiesdistrict 3. Niet herk. baar.
Elst, A. van der 15-7-1903 2-9-1919   Vrijz. Democ. Bond
Kiesdistrict 2.
Fockema Andreae, S.J. 18-3-1886 5-9-1911   Lib. Vrijz. 1905
Kiesdistrict 2 (tot 1905) dan in 1. Niet herk.b.
Fokker, A.J. 5-9-1905 2-9-1919   Vrijz. Democ. +Vrijz.
Kiesdistrict 2.
Goeje, M.J. 13-1-1879 5-12-1908   Lib.
Kiesdistrict 2. Ontsl. genomen, gezondh. redenen.
10  10  Gruting, D. van 28-7-1904 7-9-1920   Unie Lib.
Kiesdistrict 2. Niet herk.
11     Hasselbach, J.J. 17-3-1887 3-9-1907   Lib. +Vrijz. Democ. 1901
Kiesdistrict 3->1.
12  11  Lip, J.C. van der 3-2-1903 4-2-1909   Chr. Hist. Partij
Kiesdistrict 2.
13  12  Meuleman, C.F.Th.J. 10-8-1903 5-9-1911   RK +ar 1909
Kiesdistrict 3. Naar elders.
14  13  Mulder, A. 9-7-1901 2-5-1922   AR
Kiesdistrict 3.
15  14  Mulder, P.J. 4-12-1900 7-9-1915   AR +rk 1909
Kiesdistrict 2->1. Niet herk. baar
16     Paul, H. 1-9-1903 11-6-1907   Vrijz.
Kiesdistrict 2.
   15  Pera, W. 3-9-1907 2-9-1919   AR
Kiesdistrict 1->3(1919)
17  16  Poole, S.J. le 10-8-1903 19-11-1908   Chr. Hist. Partij
Kiesdistrict 2.
18  17  Reimeringer Gz., A.L. 5-9-1905 2-9-1919   Vrijz. Democ. +Vrijz.
Kiesdistrict 1.
   18  Roem, J. 14-8-1907 2-9-1919   Vrijz. +Vrijz. Lib. 1917
Kiesdistrict 2.
19  19  Sijtsma, K. 9-7-1901 29-11-1929   Vrijz. Democ. Bond
Kiesdistrict 1->2.
20  20  Stigter, D. 6-12-1906 2-9-1908   Vrijz. +Vrijz. Democ. 1906
Kiesdistrict 2.
21  21  Timp, G.P. 9-7-1901 2-9-1919   RK +ar 1901 RK 1913
Kiesdistrict 3.
22  22  Tol, C.J. van 16-7-1901 7-9-1920   RK +ar 1901 RK 1913
Kiesdistrict 3.
23  23  Vergouwen, J.P. 10-8-1903 1-8-1917   AR +rk 1905
Kiesdistrict 3. Tot dd. =? jaar=OK.
24  24  Vries, E. de 27-10-1892 5-9-1911   Lib. P. +ar +k.
Kiesdistrict 1. Niet hk.b. gesteld.
25     Witmans Mz., A.I. 29-8-1901 1-11-1907   Vrijz. Partij
Kiesdistrict 2. Naar elders.
26  25  Zaalberg Jz., J.C. 24-11-1905 24-4-1909   Vrijz.
Kiesdistrict 1.
27  26  Zwiers, H.J. 5-9-1905 2-9-1919   Vrijz. +Vrijz. Lib. 1917
Kiesdistrict 2. Overleden als Raadslid.
 1907 Gem. Secretaris
Vries v. Heyst, M.C. de 28-3-1898 21-12-1910  
Gem. secr. Overleden als Gem. Secretaris.
 1907 Gem. Ontvanger
Kokxhoorn, G.H. 16-6-1892 7-4-1923    
 

 

 

jandec  Partijvantot Functie 
 1907 AR
Aalberse, P.J.M. 18-6-1903 26-9-1918   Raadslid
Bosch, J. 9-7-1901 23-12-1915   Raadslid
Bots, J.A. 16-7-1901 5-9-1911   Raadslid
Driessen, J.P.J. 7-9-1897 7-9-1915   Raadslid
Kerstens, L.M.J.H. 1-9-1903 5-9-1911   Wethouder
Meuleman, C.F.Th.J. 10-8-1903 5-9-1911   Raadslid
Mulder, A. 9-7-1901 2-5-1922   Raadslid
Mulder, P.J. 4-12-1900 7-9-1915   Raadslid
   Pera, W. 3-9-1907 2-9-1919   Raadslid
10  Ridder, N. de 19-3-1903 20-11-1909   Burgemeester
10  11  Timp, G.P. 9-7-1901 2-9-1919   Raadslid
11  12  Tol, C.J. van 16-7-1901 7-9-1920   Raadslid
12  13  Vergouwen, J.P. 10-8-1903 1-8-1917   Raadslid
13  14  Vries, E. de 27-10-1892 5-9-1911   Raadslid
 1907 Chr. Hist. Partij
Lip, J.C. van der 3-2-1903 4-2-1909   Raadslid
Poole, S.J. le 10-8-1903 19-11-1908   Raadslid
 1907 Katholiek
Bots, J.A. 16-7-1901 5-9-1911   Raadslid
Vries, E. de 27-10-1892 5-9-1911   Raadslid
 1907 Liberaal
Goeje, M.J. 13-1-1879 5-12-1908   Raadslid
Hamel, J.A. van 26-9-1901 2-9-1919   Wethouder
   Hasselbach, J.J. 17-3-1887 3-9-1907   Raadslid
Juta, H.C. 10-9-1891 4-12-1908   Wethouder
Korevaar P. Az., J. 28-10-1897 1-10-1912   Wethouder
 1907 Liberaal Vrijzinnig
Fockema Andreae, S.J. 18-3-1886 5-9-1911   Raadslid
 1907 Liberale Partij
Vries, E. de 27-10-1892 5-9-1911   Raadslid
 1907 RK
Aalberse, P.J.M. 18-6-1903 26-9-1918   Raadslid
Bosch, J. 9-7-1901 23-12-1915   Raadslid
Driessen, J.P.J. 7-9-1897 7-9-1915   Raadslid
Kerstens, L.M.J.H. 1-9-1903 5-9-1911   Wethouder
Meuleman, C.F.Th.J. 10-8-1903 5-9-1911   Raadslid
Mulder, P.J. 4-12-1900 7-9-1915   Raadslid
Timp, G.P. 9-7-1901 2-9-1919   Raadslid
Tol, C.J. van 16-7-1901 7-9-1920   Raadslid
Vergouwen, J.P. 10-8-1903 1-8-1917   Raadslid
 1907 Unie Liberaal
Gruting, D. van 28-7-1904 7-9-1920   Raadslid
Hamel, J.A. van 26-9-1901 2-9-1919   Wethouder
 1907 Vrijzinnig
Boer Az., S. 5-9-1905 2-9-1919   Raadslid
Fokker, A.J. 5-9-1905 2-9-1919   Raadslid
Korevaar P. Az., J. 28-10-1897 1-10-1912   Wethouder
   Paul, H. 1-9-1903 11-6-1907   Raadslid
Reimeringer Gz., A.L. 5-9-1905 2-9-1919   Raadslid
   Roem, J. 14-8-1907 2-9-1919   Raadslid
Stigter, D. 6-12-1906 2-9-1908   Raadslid
Zaalberg Jz., J.C. 24-11-1905 24-4-1909   Raadslid
Zwiers, H.J. 5-9-1905 2-9-1919   Raadslid
 1907 Vrijzinnig Democratisch
Fokker, A.J. 5-9-1905 2-9-1919   Raadslid
Hamel, J.A. van 26-9-1901 2-9-1919   Wethouder
   Hasselbach, J.J. 17-3-1887 3-9-1907   Raadslid
Juta, H.C. 10-9-1891 4-12-1908   Wethouder
Korevaar P. Az., J. 28-10-1897 1-10-1912   Wethouder
Reimeringer Gz., A.L. 5-9-1905 2-9-1919   Raadslid
Stigter, D. 6-12-1906 2-9-1908   Raadslid
 1907 Vrijzinnig Democratische Bond
Elst, A. van der 15-7-1903 2-9-1919   Raadslid
Sijtsma, K. 9-7-1901 29-11-1929   Raadslid
 1907 Vrijzinnig Liberaal
Boer Az., S. 5-9-1905 2-9-1919   Raadslid
   Roem, J. 14-8-1907 2-9-1919   Raadslid
Zwiers, H.J. 5-9-1905 2-9-1919   Raadslid
 1907 Vrijzinnige Partij
   Witmans Mz., A.I. 29-8-1901 1-11-1907   Raadslid
 

 

 

jandec  Commissies van tot  FunctieLink
 1907 Fabricage
   Hasselbach, J.J. 6-9-1887 3-9-1907   lid  
Korevaar P. Az., J. 23-12-1902 1-10-1912   voorz.  
Poole, S.J. le 19-1-1905 1-9-1908   lid  
   Roem, J. 3-9-1907 5-9-1911   lid  
 1907 Financiën
   Reimeringer Gz., A.L. 21-11-1907 2-9-1919   voorz.  
   Reimeringer Gz., A.L. 5-9-1905 21-11-1907   lid  
   Vergouwen, J.P. 21-11-1907 2-9-1913   lid  
   Witmans Mz., A.I. 5-9-1905 1-11-1907   voorz.  
Zaalberg Jz., J.C. 4-9-1906 24-4-1909   lid  
 1907 Gasfabriek
Aalberse, P.J.M. 11-4-1904 2-9-1913   lid  
Poole, S.J. le 1-9-1903 1-9-1908   lid  
 1907 Inrichtingen "Endegeest", "Voorgeest" en "Rhijngeest"
Korevaar P. Az., J. 5-9-1905 15-4-1909   lid  
Lip, J.C. van der 5-9-1905 15-2-1909   lid  
Meuleman, C.F.Th.J. 1-9-1903 6-9-1911   lid  
Ridder, N. de 23-3-1903 20-11-1909   voorz.  
 1907 Marktwezen
   Boer Az., S. 5-9-1905 21-11-1907   lid  
Gruting, D. van 8-12-1904 7-9-1920   lid  
Kerstens, L.M.J.H. 8-12-1904 5-9-1911   voorz.  
   Witmans Mz., A.I. 8-12-1904 1-11-1907   lid  
 1907 Openbaar Slachthuis
   Fokker, A.J. 3-9-1907 1-9-1908   lid  
   Gruting, D. van 5-9-1905 14-8-1907   lid  
Kerstens, L.M.J.H. 1-9-1903 6-9-1910   voorz.  
   Sijtsma, K. 5-9-1905 14-8-1907   lid  
   Zwiers, H.J. 3-9-1907 2-9-1919   lid  
 1907 Oud-Archief
Goeje, M.J. 5-9-1905 5-12-1908   lid  
Ridder, N. de 22-6-1903 20-11-1909   voorz.  
 1907 Plaatselijke verordeningen betreffende de huishouding der gemeente
   Elst, A. van der 3-9-1907 25-2-1909   lid  
   Lip, J.C. van der 3-9-1907 15-2-1909   voorz.  
   Lip, J.C. van der 18-6-1903 3-9-1907   lid  
   Paul, H. 5-9-1905 11-7-1907   lid  
   Sijtsma, K. 3-9-1907 1-9-1908   lid  
 1907 Plaatselijke verordeningen tegen wier overtreding straf is bedreigd
Fockema Andreae, S.J. 6-9-1892 5-9-1911   lid  
   Fokker, A.J. 3-9-1907 2-9-1919   lid  
Ridder, N. de 17-3-1903 20-11-1909   voorz.  
   Vries, E. de 7-9-1897 3-9-1907   lid  
 1907 Stedelijke Fabrieken voor Gas en Electriciteit
Aalberse, P.J.M. 11-4-1904 2-9-1913   lid  
 

 

 

1907  Raads-
vertegenwoordiging
Functie Benoemd   Her-be
noeming
Link  
 

 

PublicatieAuteur
Het Leidse Pluche
2007
Vereniging
Jan van Hout