Pluj_1905

Het Leidse Pluche : 1905

 

Vorig Jaar Gemeenteraad Leiden :  de Raad per Jaar
1905
Volgend Jaar

 

 

Aantal
jan  dec
Raadsleden
1905
van tot   Partij & Info Link
 1905 Burgemeester
Ridder, N. de 19-3-1903 20-11-1909   AR
Overleden als Burgemeester, 61 jr. oud.
 1905 Wethouder
Hamel, J.A. van 26-9-1901 2-9-1919   Lib. +Vrijz. Democ. 1901 +UL 1913
Onderwijs, etc. Wnd Burgem. 20/11/1909-1/3/1910. Kiesdistrict 1->2.
Juta, H.C. 10-9-1891 4-12-1908   Lib. +Vrijz. Democ. 1901
Financiën, etc. Ovl.
Kerstens, L.M.J.H. 1-9-1903 5-9-1911   RK +ar 1905
Kiesdistrict 3. Niet herkozen.
Korevaar P. Az., J. 28-10-1897 1-10-1912   Lib. +Vrijz. Democ. 1901 Vrijz.
Fabricage, Bouw, Brandweer, etc. Kiesdistrict 2->1.
 1905 Raadslid
Aalberse, P.J.M. 18-6-1903 26-9-1918   RK +ar 1905
Kiesdistrict 3. Minister van Arbeid.
   Boer Az., S. 5-9-1905 2-9-1919   Vrijz. +Vrijz. Lib. 1917
Kiesdistrict 2.
Bosch, J. 9-7-1901 23-12-1915   AR +rk 1901
Kiesdistrict 3. Bedankt.
Bots, J.A. 16-7-1901 5-9-1911   Kath. +ar 1901
Kiesdistrict 2->3->2.
   Dissel, E.F. van 14-6-1894 30-6-1905   Lib. +Vrijz. Democ. 1901
Kiesdistrict 1->2. Naar elders
Driessen, J.P.J. 7-9-1897 7-9-1915   RK +ar 1897 / 1909
Kiesdistrict 3. Niet herk. baar.
Elst, A. van der 15-7-1903 2-9-1919   Vrijz. Democ. Bond
Kiesdistrict 2.
Fockema Andreae, S.J. 18-3-1886 5-9-1911   Lib. Vrijz. 1905
Kiesdistrict 2 (tot 1905) dan in 1. Niet herk.b.
   Fokker, A.J. 5-9-1905 2-9-1919   Vrijz. Democ. +Vrijz.
Kiesdistrict 2.
Goeje, M.J. 13-1-1879 5-12-1908   Lib.
Kiesdistrict 2. Ontsl. genomen, gezondh. redenen.
10  Gruting, D. van 28-7-1904 7-9-1920   Unie Lib.
Kiesdistrict 2. Niet herk.
10  11  Hasselbach, J.J. 17-3-1887 3-9-1907   Lib. +Vrijz. Democ. 1901
Kiesdistrict 3->1.
11     Hoeken, A.J. van 7-9-1897 23-9-1905   AR +rk 1897
Kiesdistrict 3->1. Ovl.
12     Lidth de Jeude, Th.W. van 22-12-1890 5-9-1905   Lib. +ar +Kath. 1889
Kiesdistrict 1->2->1. Niet hk.b. gesteld
13  12  Lip, J.C. van der 3-2-1903 4-2-1909   Chr. Hist. Partij
Kiesdistrict 2.
14  13  Meuleman, C.F.Th.J. 10-8-1903 5-9-1911   RK +ar 1909
Kiesdistrict 3. Naar elders.
15  14  Mulder, A. 9-7-1901 2-5-1922   AR
Kiesdistrict 3.
16  15  Mulder, P.J. 4-12-1900 7-9-1915   AR +rk 1909
Kiesdistrict 2->1. Niet herk. baar
17  16  Paul, H. 1-9-1903 11-6-1907   Vrijz.
Kiesdistrict 2.
18     Pera, W. 5-9-1893 5-9-1905   AR +rk 1893 / 1905
Kiesdistrict 2->3. Niet herkozen.
19  17  Poole, S.J. le 10-8-1903 19-11-1908   Chr. Hist. Partij
Kiesdistrict 2.
   18  Reimeringer Gz., A.L. 5-9-1905 2-9-1919   Vrijz. Democ. +Vrijz.
Kiesdistrict 1.
20  19  Sijtsma, K. 9-7-1901 29-11-1929   Vrijz. Democ. Bond
Kiesdistrict 1->2.
21  20  Timp, G.P. 9-7-1901 2-9-1919   RK +ar 1901 RK 1913
Kiesdistrict 3.
22  21  Tol, C.J. van 16-7-1901 7-9-1920   RK +ar 1901 RK 1913
Kiesdistrict 3.
23  22  Vergouwen, J.P. 10-8-1903 1-8-1917   AR +rk 1905
Kiesdistrict 3. Tot dd. =? jaar=OK.
24     Verhey v. Wijk, W.F. 5-3-1903 29-6-1905   Vrijz. Partij
Kiesdistrict 1. Niet herkozen.
25  23  Vlugt, W. van der 7-3-1904 15-11-1906   Lib.
Kiesdistrict 2.
26  24  Vries, E. de 27-10-1892 5-9-1911   Lib. P. +ar +k.
Kiesdistrict 1. Niet hk.b. gesteld.
27  25  Witmans Mz., A.I. 29-8-1901 1-11-1907   Vrijz. Partij
Kiesdistrict 2. Naar elders.
   26  Zaalberg Jz., J.C. 24-11-1905 24-4-1909   Vrijz.
Kiesdistrict 1.
   27  Zwiers, H.J. 5-9-1905 2-9-1919   Vrijz. +Vrijz. Lib. 1917
Kiesdistrict 2. Overleden als Raadslid.
 1905 Gem. Secretaris
Vries v. Heyst, M.C. de 28-3-1898 21-12-1910  
Gem. secr. Overleden als Gem. Secretaris.
 1905 Gem. Ontvanger
Kokxhoorn, G.H. 16-6-1892 7-4-1923    
 

 

 

jandec  Partijvantot Functie 
 1905 AR
Aalberse, P.J.M. 18-6-1903 26-9-1918   Raadslid
Bosch, J. 9-7-1901 23-12-1915   Raadslid
Bots, J.A. 16-7-1901 5-9-1911   Raadslid
Driessen, J.P.J. 7-9-1897 7-9-1915   Raadslid
   Hoeken, A.J. van 7-9-1897 23-9-1905   Raadslid
Kerstens, L.M.J.H. 1-9-1903 5-9-1911   Wethouder
   Lidth de Jeude, Th.W. van 22-12-1890 5-9-1905   Raadslid
Meuleman, C.F.Th.J. 10-8-1903 5-9-1911   Raadslid
Mulder, A. 9-7-1901 2-5-1922   Raadslid
10  Mulder, P.J. 4-12-1900 7-9-1915   Raadslid
11     Pera, W. 5-9-1893 5-9-1905   Raadslid
12  Ridder, N. de 19-3-1903 20-11-1909   Burgemeester
13  10  Timp, G.P. 9-7-1901 2-9-1919   Raadslid
14  11  Tol, C.J. van 16-7-1901 7-9-1920   Raadslid
15  12  Vergouwen, J.P. 10-8-1903 1-8-1917   Raadslid
16  13  Vries, E. de 27-10-1892 5-9-1911   Raadslid
 1905 Chr. Hist. Partij
Lip, J.C. van der 3-2-1903 4-2-1909   Raadslid
Poole, S.J. le 10-8-1903 19-11-1908   Raadslid
 1905 Katholiek
Bots, J.A. 16-7-1901 5-9-1911   Raadslid
   Lidth de Jeude, Th.W. van 22-12-1890 5-9-1905   Raadslid
Vries, E. de 27-10-1892 5-9-1911   Raadslid
 1905 Liberaal
   Dissel, E.F. van 14-6-1894 30-6-1905   Raadslid
Goeje, M.J. 13-1-1879 5-12-1908   Raadslid
Hamel, J.A. van 26-9-1901 2-9-1919   Wethouder
Hasselbach, J.J. 17-3-1887 3-9-1907   Raadslid
Juta, H.C. 10-9-1891 4-12-1908   Wethouder
Korevaar P. Az., J. 28-10-1897 1-10-1912   Wethouder
   Lidth de Jeude, Th.W. van 22-12-1890 5-9-1905   Raadslid
Vlugt, W. van der 7-3-1904 15-11-1906   Raadslid
 1905 Liberaal Vrijzinnig
Fockema Andreae, S.J. 18-3-1886 5-9-1911   Raadslid
 1905 Liberale Partij
Vries, E. de 27-10-1892 5-9-1911   Raadslid
 1905 RK
Aalberse, P.J.M. 18-6-1903 26-9-1918   Raadslid
Bosch, J. 9-7-1901 23-12-1915   Raadslid
Driessen, J.P.J. 7-9-1897 7-9-1915   Raadslid
   Hoeken, A.J. van 7-9-1897 23-9-1905   Raadslid
Kerstens, L.M.J.H. 1-9-1903 5-9-1911   Wethouder
Meuleman, C.F.Th.J. 10-8-1903 5-9-1911   Raadslid
Mulder, P.J. 4-12-1900 7-9-1915   Raadslid
   Pera, W. 5-9-1893 5-9-1905   Raadslid
Timp, G.P. 9-7-1901 2-9-1919   Raadslid
10  Tol, C.J. van 16-7-1901 7-9-1920   Raadslid
11  Vergouwen, J.P. 10-8-1903 1-8-1917   Raadslid
 1905 Unie Liberaal
Gruting, D. van 28-7-1904 7-9-1920   Raadslid
Hamel, J.A. van 26-9-1901 2-9-1919   Wethouder
 1905 Vrijzinnig
   Boer Az., S. 5-9-1905 2-9-1919   Raadslid
   Fokker, A.J. 5-9-1905 2-9-1919   Raadslid
Korevaar P. Az., J. 28-10-1897 1-10-1912   Wethouder
Paul, H. 1-9-1903 11-6-1907   Raadslid
   Reimeringer Gz., A.L. 5-9-1905 2-9-1919   Raadslid
   Zaalberg Jz., J.C. 24-11-1905 24-4-1909   Raadslid
   Zwiers, H.J. 5-9-1905 2-9-1919   Raadslid
 1905 Vrijzinnig Democratisch
   Dissel, E.F. van 14-6-1894 30-6-1905   Raadslid
   Fokker, A.J. 5-9-1905 2-9-1919   Raadslid
Hamel, J.A. van 26-9-1901 2-9-1919   Wethouder
Hasselbach, J.J. 17-3-1887 3-9-1907   Raadslid
Juta, H.C. 10-9-1891 4-12-1908   Wethouder
Korevaar P. Az., J. 28-10-1897 1-10-1912   Wethouder
   Reimeringer Gz., A.L. 5-9-1905 2-9-1919   Raadslid
 1905 Vrijzinnig Democratische Bond
Elst, A. van der 15-7-1903 2-9-1919   Raadslid
Sijtsma, K. 9-7-1901 29-11-1929   Raadslid
 1905 Vrijzinnig Liberaal
   Boer Az., S. 5-9-1905 2-9-1919   Raadslid
   Zwiers, H.J. 5-9-1905 2-9-1919   Raadslid
 1905 Vrijzinnige Partij
   Verhey v. Wijk, W.F. 5-3-1903 29-6-1905   Raadslid
Witmans Mz., A.I. 29-8-1901 1-11-1907   Raadslid
 

 

 

jandec  Commissies van tot  FunctieLink
 1905 Fabricage
Hasselbach, J.J. 6-9-1887 3-9-1907   lid  
Korevaar P. Az., J. 23-12-1902 1-10-1912   voorz.  
   Poole, S.J. le 19-1-1905 1-9-1908   lid  
 1905 Financiën
   Fokker, A.J. 5-9-1905 4-9-1906   lid  
   Hoeken, A.J. van 1-9-1903 5-9-1905   voorz.  
   Reimeringer Gz., A.L. 5-9-1905 21-11-1907   lid  
   Vergouwen, J.P. 1-9-1903 5-9-1905   lid  
   Witmans Mz., A.I. 6-9-1904 5-9-1905   lid  
   Witmans Mz., A.I. 5-9-1905 1-11-1907   voorz.  
 1905 Gasfabriek
Aalberse, P.J.M. 11-4-1904 2-9-1913   lid  
Poole, S.J. le 1-9-1903 1-9-1908   lid  
 1905 Inrichtingen "Endegeest", "Voorgeest" en "Rhijngeest"
   Dissel, E.F. van 14-1-1897 30-6-1905   lid  
   Korevaar P. Az., J. 5-9-1905 15-4-1909   lid  
   Lip, J.C. van der 5-9-1905 15-2-1909   lid  
Meuleman, C.F.Th.J. 1-9-1903 6-9-1911   lid  
   Pera, W. 26-10-1899 5-9-1905   lid  
Ridder, N. de 23-3-1903 20-11-1909   voorz.  
 1905 Marktwezen
   Boer Az., S. 5-9-1905 21-11-1907   lid  
Gruting, D. van 8-12-1904 7-9-1920   lid  
Kerstens, L.M.J.H. 8-12-1904 5-9-1911   voorz.  
Witmans Mz., A.I. 8-12-1904 1-11-1907   lid  
 1905 Openbaar Slachthuis
   Gruting, D. van 5-9-1905 14-8-1907   lid  
Kerstens, L.M.J.H. 1-9-1903 6-9-1910   voorz.  
   Lidth de Jeude, Th.W. van 11-12-1902 5-9-1905   lid  
   Sijtsma, K. 5-9-1905 14-8-1907   lid  
   Verhey v. Wijk, W.F. 6-9-1904 5-9-1905   lid  
 1905 Oud-Archief
   Dissel, E.F. van 14-1-1897 30-6-1905   lid  
   Goeje, M.J. 5-9-1905 5-12-1908   lid  
Ridder, N. de 22-6-1903 20-11-1909   voorz.  
 1905 Plaatselijke verordeningen betreffende de huishouding der gemeente
Fockema Andreae, S.J. 7-9-1897 3-9-1906   voorz.  
   Lidth de Jeude, Th.W. van 7-9-1897 5-9-1905   lid  
Lip, J.C. van der 18-6-1903 3-9-1907   lid  
   Paul, H. 5-9-1905 11-7-1907   lid  
 1905 Plaatselijke verordeningen tegen wier overtreding straf is bedreigd
Fockema Andreae, S.J. 6-9-1892 5-9-1911   lid  
Ridder, N. de 17-3-1903 20-11-1909   voorz.  
Vries, E. de 7-9-1897 3-9-1907   lid  
 1905 Stedelijke Fabrieken voor Gas en Electriciteit
Aalberse, P.J.M. 11-4-1904 2-9-1913   lid  
 

 

 

1905  Raads-
vertegenwoordiging
Functie Benoemd   Her-be
noeming
Link  
 

 

PublicatieAuteur
Het Leidse Pluche
2007
Vereniging
Jan van Hout