Pluj_1901

Het Leidse Pluche : 1901

 

Vorig Jaar Gemeenteraad Leiden :  de Raad per Jaar
1901
Volgend Jaar

 

 

Aantal
jan  dec
Raadsleden
1901
van tot   Partij & Info Link
 1901 Burgemeester
Was, F. 14-6-1894 1-1-1903   [Lib.]
Gez.h. redenen. Overleden 4-4-1903.
 1901 Wethouder
   Aalberse, P.J.M. 26-9-1901 18-6-1903   RK
Burg. stand, Soc. aangelegenheden, etc. Kiesdistrict 3.
   Deckhuyzen, M.C. 16-6-1892 26-9-1901   Lib.
Naar Utrecht, Veeartsenijschool.
   Hamel, J.A. van 26-9-1901 2-9-1919   Lib. +Vrijz. Democ. 1901 +UL 1913
Onderwijs, etc. Wnd Burgem. 20/11/1909-1/3/1910. Kiesdistrict 1->2.
Juta, H.C. 10-9-1891 4-12-1908   Lib. +Vrijz. Democ. 1901
Financiën, etc. Ovl.
Korevaar P. Az., J. 28-10-1897 1-10-1912   Lib. +Vrijz. Democ. 1901 Vrijz.
Fabricage, Bouw, Brandweer, etc. Kiesdistrict 2->1.
 1901 Raadslid
   Aalberse, P.J.M. 30-8-1899 26-9-1901   RK
1e weth.v. Soc. Za. in Ned., later de 1e Min.v. Arbeid. Kiesdistrict 3.
   Bosch, J. 9-7-1901 23-12-1915   AR +rk 1901
Kiesdistrict 3. Bedankt.
   Bots, J.A. 16-7-1901 5-9-1911   Kath. +ar 1901
Kiesdistrict 2->3->2.
Dissel, E.F. van 14-6-1894 30-6-1905   Lib. +Vrijz. Democ. 1901
Kiesdistrict 1->2. Naar elders
Driessen, J.P.J. 7-9-1897 7-9-1915   RK +ar 1897 / 1909
Kiesdistrict 3. Niet herk. baar.
Driessen, P.L.C. 4-9-1855 1-9-1903   Lib. +rk 1885 / 1897
Drucker, H.L. 10-9-1891 1-9-1903   Vrijz. Democ. +Lib. 1897
Kiesdistrict 1. Niet herkozen.
Fockema Andreae, S.J. 18-3-1886 5-9-1911   Lib. Vrijz. 1905
Kiesdistrict 2 (tot 1905) dan in 1. Niet herk.b.
Goeje, M.J. 13-1-1879 5-12-1908   Lib.
Kiesdistrict 2. Ontsl. genomen, gezondh. redenen.
   Hamel, J.A. van 6-9-1887 26-9-1901   Vrijz. Kiesver.
Kiesdistrict 1.
Hasselbach, J.J. 17-3-1887 3-9-1907   Lib. +Vrijz. Democ. 1901
Kiesdistrict 3->1.
10  10  Hoeken, A.J. van 7-9-1897 23-9-1905   AR +rk 1897
Kiesdistrict 3->1. Ovl.
11  11  Hoeken, P.J. van 3-9-1889 23-4-1904   AR +rk 1901
Kiesdistrict 2. Ontslag genomen.
12     Houter, Th.G. den 22-2-1898 18-7-1901   AR +rk 1898
Kiesdistrict 2. Ontsl. genomen
13  12  Kaiser, P.J. 4-12-1884 30-12-1903   Lib. +Vrijz. Democ. 1901
Kiesdistrict 1. Bedankt, naar elders.
14  13  Kempen, A.E. van 5-9-1893 29-10-1902   AR +rk +Ged.Lib.
Kiesdistrict 3. Ovl.
15  14  Kerstens, L.M.J.H. 5-9-1893 1-9-1903   RK +Lib. +ar 1893
16  15  Lange, J. de 30-8-1899 1-9-1903   AR
Kiesdistrict 3. Ontsl. gen.> Werd Burgemeester van Oudshoorn.
17  16  Lidth de Jeude, Th.W. van 22-12-1890 5-9-1905   Lib. +ar +Kath. 1889
Kiesdistrict 1->2->1. Niet hk.b. gesteld
   17  Mulder, A. 9-7-1901 2-5-1922   AR
Kiesdistrict 3.
18  18  Mulder, P.J. 4-12-1900 7-9-1915   AR +rk 1909
Kiesdistrict 2->1. Niet herk. baar
19  19  Pera, W. 5-9-1893 5-9-1905   AR +rk 1893 / 1905
Kiesdistrict 2->3. Niet herkozen.
20     Rhijn, A. van 3-9-1895 3-9-1901   Lib. +Vrijz. Democ. 1901
Kiesdistrict 3. Niet herkozen.
   20  Sijtsma, K. 9-7-1901 29-11-1929   Vrijz. Democ. Bond
Kiesdistrict 1->2.
   21  Timp, G.P. 9-7-1901 2-9-1919   RK +ar 1901 RK 1913
Kiesdistrict 3.
   22  Tol, C.J. van 16-7-1901 7-9-1920   RK +ar 1901 RK 1913
Kiesdistrict 3.
21  23  Vries, E. de 27-10-1892 5-9-1911   Lib. P. +ar +k.
Kiesdistrict 1. Niet hk.b. gesteld.
   24  Witmans Mz., A.I. 29-8-1901 1-11-1907   Vrijz. Partij
Kiesdistrict 2. Naar elders.
22  25  Zaaijer, T. 6-9-1881 22-12-1902   Lib. +ar +rk 1893
Overleden als Raadslid.
23     Zillesen, P. 19-1-1888 3-9-1901   Lib.
Kiesdistrict 3. Niet herkozen.
 1901 Gem. Secretaris
Vries v. Heyst, M.C. de 28-3-1898 21-12-1910  
Gem. secr. Overleden als Gem. Secretaris.
 1901 Gem. Ontvanger
Kokxhoorn, G.H. 16-6-1892 7-4-1923    
 

 

 

jandec  Partijvantot Functie 
 1901 AR
   Bosch, J. 9-7-1901 23-12-1915   Raadslid
   Bots, J.A. 16-7-1901 5-9-1911   Raadslid
Driessen, J.P.J. 7-9-1897 7-9-1915   Raadslid
Hoeken, A.J. van 7-9-1897 23-9-1905   Raadslid
Hoeken, P.J. van 3-9-1889 23-4-1904   Raadslid
   Houter, Th.G. den 22-2-1898 18-7-1901   Raadslid
Kempen, A.E. van 5-9-1893 29-10-1902   Raadslid
Kerstens, L.M.J.H. 5-9-1893 1-9-1903   Raadslid
Lange, J. de 30-8-1899 1-9-1903   Raadslid
Lidth de Jeude, Th.W. van 22-12-1890 5-9-1905   Raadslid
   10  Mulder, A. 9-7-1901 2-5-1922   Raadslid
11  Mulder, P.J. 4-12-1900 7-9-1915   Raadslid
10  12  Pera, W. 5-9-1893 5-9-1905   Raadslid
   13  Timp, G.P. 9-7-1901 2-9-1919   Raadslid
   14  Tol, C.J. van 16-7-1901 7-9-1920   Raadslid
11  15  Vries, E. de 27-10-1892 5-9-1911   Raadslid
12  16  Zaaijer, T. 6-9-1881 22-12-1902   Raadslid
 1901 Ged. Liberaal
Kempen, A.E. van 5-9-1893 29-10-1902   Raadslid
 1901 Katholiek
   Bots, J.A. 16-7-1901 5-9-1911   Raadslid
Lidth de Jeude, Th.W. van 22-12-1890 5-9-1905   Raadslid
Vries, E. de 27-10-1892 5-9-1911   Raadslid
 1901 Liberaal
   Deckhuyzen, M.C. 16-6-1892 26-9-1901   Wethouder
Dissel, E.F. van 14-6-1894 30-6-1905   Raadslid
Driessen, P.L.C. 4-9-1855 1-9-1903   Raadslid
Drucker, H.L. 10-9-1891 1-9-1903   Raadslid
Goeje, M.J. 13-1-1879 5-12-1908   Raadslid
   Hamel, J.A. van 26-9-1901 2-9-1919   Wethouder
Hasselbach, J.J. 17-3-1887 3-9-1907   Raadslid
Juta, H.C. 10-9-1891 4-12-1908   Wethouder
Kaiser, P.J. 4-12-1884 30-12-1903   Raadslid
Kerstens, L.M.J.H. 5-9-1893 1-9-1903   Raadslid
10  10  Korevaar P. Az., J. 28-10-1897 1-10-1912   Wethouder
11  11  Lidth de Jeude, Th.W. van 22-12-1890 5-9-1905   Raadslid
12     Rhijn, A. van 3-9-1895 3-9-1901   Raadslid
13  12  Was, F. 14-6-1894 1-1-1903   Burgemeester
14  13  Zaaijer, T. 6-9-1881 22-12-1902   Raadslid
15     Zillesen, P. 19-1-1888 3-9-1901   Raadslid
 1901 Liberaal Vrijzinnig
Fockema Andreae, S.J. 18-3-1886 5-9-1911   Raadslid
 1901 Liberale Partij
Vries, E. de 27-10-1892 5-9-1911   Raadslid
 1901 RK
   Aalberse, P.J.M. 30-8-1899 26-9-1901   Raadslid
   Aalberse, P.J.M. 26-9-1901 18-6-1903   Wethouder
   Bosch, J. 9-7-1901 23-12-1915   Raadslid
Driessen, J.P.J. 7-9-1897 7-9-1915   Raadslid
Driessen, P.L.C. 4-9-1855 1-9-1903   Raadslid
Hoeken, A.J. van 7-9-1897 23-9-1905   Raadslid
Hoeken, P.J. van 3-9-1889 23-4-1904   Raadslid
   Houter, Th.G. den 22-2-1898 18-7-1901   Raadslid
Kempen, A.E. van 5-9-1893 29-10-1902   Raadslid
Kerstens, L.M.J.H. 5-9-1893 1-9-1903   Raadslid
Mulder, P.J. 4-12-1900 7-9-1915   Raadslid
10  10  Pera, W. 5-9-1893 5-9-1905   Raadslid
   11  Timp, G.P. 9-7-1901 2-9-1919   Raadslid
   12  Tol, C.J. van 16-7-1901 7-9-1920   Raadslid
11  13  Zaaijer, T. 6-9-1881 22-12-1902   Raadslid
 1901 Unie Liberaal
   Hamel, J.A. van 26-9-1901 2-9-1919   Wethouder
 1901 Vrijzinnig
Korevaar P. Az., J. 28-10-1897 1-10-1912   Wethouder
 1901 Vrijzinnig Democratisch
Dissel, E.F. van 14-6-1894 30-6-1905   Raadslid
Drucker, H.L. 10-9-1891 1-9-1903   Raadslid
   Hamel, J.A. van 26-9-1901 2-9-1919   Wethouder
Hasselbach, J.J. 17-3-1887 3-9-1907   Raadslid
Juta, H.C. 10-9-1891 4-12-1908   Wethouder
Kaiser, P.J. 4-12-1884 30-12-1903   Raadslid
Korevaar P. Az., J. 28-10-1897 1-10-1912   Wethouder
   Rhijn, A. van 3-9-1895 3-9-1901   Raadslid
 1901 Vrijzinnig Democratische Bond
   Sijtsma, K. 9-7-1901 29-11-1929   Raadslid
 1901 Vrijzinnige Kiesvereniging
   Hamel, J.A. van 6-9-1887 26-9-1901   Raadslid
 1901 Vrijzinnige Partij
   Witmans Mz., A.I. 29-8-1901 1-11-1907   Raadslid
 

 

 

jandec  Commissies van tot  FunctieLink
 1901 Fabricage
Deckhuyzen, M.C. 11-7-1897 23-12-1902   voorz.  
Hasselbach, J.J. 6-9-1887 3-9-1907   lid  
   Lange, J. de 21-9-1899 4-7-1901   lid  
 1901 Financiën
Drucker, H.L. 10-9-1891 1-9-1903   voorz.  
Lidth de Jeude, Th.W. van 8-9-1898 1-9-1903   lid  
 1901 Gasfabriek
Kroon, A.W. 7-9-1897 1-9-1903   lid  
   Zillesen, P. 13-2-1889 3-9-1901   lid  
 1901 Inrichtingen "Endegeest", "Voorgeest" en "Rhijngeest"
Dissel, E.F. van 14-1-1897 30-6-1905   lid  
Pera, W. 26-10-1899 5-9-1905   lid  
Was, F. 14-6-1897 1-1-1903   voorz.  
 1901 Oud-Archief
   Aalberse, P.J.M. 26-9-1901 18-6-1903   lid  
Dissel, E.F. van 14-1-1897 30-6-1905   lid  
 1901 Plaatselijke verordeningen betreffende de huishouding der gemeente
Fockema Andreae, S.J. 7-9-1897 3-9-1906   voorz.  
Lidth de Jeude, Th.W. van 7-9-1897 5-9-1905   lid  
 1901 Plaatselijke verordeningen tegen wier overtreding straf is bedreigd
Fockema Andreae, S.J. 6-9-1892 5-9-1911   lid  
Vries, E. de 7-9-1897 3-9-1907   lid  
Was, F. 14-6-1894 1-1-1903   voorz.  
 

 

 

1901  Raads-
vertegenwoordiging
Functie Benoemd   Her-be
noeming
Link  
 

 

PublicatieAuteur
Het Leidse Pluche
2007
Vereniging
Jan van Hout