Agenda

Download als een iCal bestand
Het Leidse muziekleven in de 18e eeuw
Zaterdag 11 Juni 2022, 13:00 - 14:00

Zaterdag 11 juni, 13.00 uur, Steenschuur 6 ‘Huis van de Passer’

In samenwerking met de Stichting Leiden Stad van Muziek organiseert de HVOL een lezing in het kader van het Schuyt Festival Leiden:

Het Leidse muziekleven in de Achttiende Eeuw, door Rebekah Ahrendt

(Gratis toegang voor leden van de HVOL; de lezing wordt in het Engels gegeven)

In economische zin was de achttiende eeuw voor de stad Leiden bepaald geen tijd van voorspoed, maar dit speelde niet voor de universiteit. Zeker in de eerste helft van de achttiende eeuw gold de universiteit als een internationaal befaamd instituut met Herman Boerhaave als sleutelfiguur. Door concurrentie van buitenlandse universiteiten stond de status van de universiteit na 1750 weliswaar onder druk, maar van een dramatische neergang was geen sprake: het universitaire leven in Leiden bleef bloeien. En daarmee ook het culturele leven in de stad. Bij een gedegen opvoeding behoorde immers niet alleen kennis van wetenschap, maar ook kennis en beoefening van kunst en cultuur.

Opmerkelijk feit is dat meer dan honderd musici uit binnen- en buitenland tussen 1700 en 1800 aan de universiteit waren ingeschreven, waaronder meer dan een dozijn componisten, zoals Johan Christiaan Schickhardt, Pieter Hellendaal, Anton Wilhelm Solnitz en Albertus Groneman. Niet alleen speelden zij een aanzienlijke rol bij de opluistering van lustra en andere activiteiten gedurende het academisch jaar, maar ook daarbuiten drukten zij een belangrijke stempel op het Leidse muziekleven. Recent archiefonderzoek van onder meer Jack Scholten heeft aangetoond dat dit muziekleven floreerde.

Zo vonden er regelmatig openbare concerten plaats, bijvoorbeeld in de Schermzaal op Papengracht 17, in de Gravenzaal van de Sint-Jorisdoelen, in de Dans- en concertzaal van Bax op Breestraat 76 en in het huis van Lothar en Arthur Zumbach van Coesveld op de hoek van de Nieuwsteeg en het Pieterskerkhof. Ook in privésfeer en in kroegen werd er lustig op los gemusiceerd.

Aansluitend aan de lezing van Rebekah Ahrendt vindt in het kader van het Schuyt Festival het concert ‘Muziek voor de Stadhouder’ plaats (zie ook www.schuytfestival.nl)

Locatie: Sterrenzaal van het Huis van de Passer, 14:00 uur

Toegang: € 20,-- (€ 12,50 voor jongeren t/m 26 jaar)

HVOL-leden betalen € 15,--

Dr. Rebekah Ahrendt is verbonden aan de Universiteit Utrecht en is gespecialiseerd in 17e en 18e eeuwse muziek. Ze bestudeert haar onderwerpen vanuit de geschiedenis, sociologie, taal- muziek- en theaterwetenschappen.