Agenda

Download als een iCal bestand
Hofjes als middeleeuwse erfenis, tussen mededogen en devotie
Vrijdag 10 September 2021, 20:00

In de lezing 'Hofjes als middeleeuwse erfenis, tussen mededogen en devotie' gaat Dick de Boer in op de oorsprong van het typisch Nederlandse verschijnsel van de hofjes. Leiden was één van de steden waar deze specifieke vorm van zorg voor (bejaarde) behoeftigen vroeg tot ontwikkeling kwam. Het verhaal van die individuele hofjes is goed bekend, maar er gaat nog veel achter schuil. Door hofjes te vergelijken met andere vormen van vrijwoningen, godskameren en gasthuizen en door te kijken naar de motieven van de stichters ontdekte hij een aantal opmerkelijke hoofdlijnen in het zorglandschap van de Middeleeuwen. 

Locatie Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, Leiden
Het is nog niet duidelijk of de maatregelen rond corona in september nog van kracht zijn. Nadere informatie hierover volgt.