Agenda

Download als een iCal bestand
Dagexcursie naar Wijk bij Duurstede en Huis Doorn
Zaterdag 05 Oktober 2019

Dagexcursie naar Wijk bij Duurstede en Huis Doorn 


Wijk bij Duurstede ligt aan een knooppunt van waterwegen. Nederrijn, Lek, Kromme Rijn en vanaf 1952 ook het Amsterdam-Rijnkanaal, komen hier bij elkaar. In 1122 werd op last van de Utrechtse bisschop Godebald een dam in de Kromme Rijn gelegd. Dit vanwege wateroverlast in Utrecht. Later is er weer een smalle verbinding met sluizen naar de Nederrijn gemaakt.
Door de ligging aan de wateren heeft de stad vooral in het verleden een belangrijke positie gehad. Zo heeft het deel uitgemaakt van de Romeinse Limes. Vlak bij het huidige Wijk bij Duurstede bevond zich het Fort Levefanum. Later, in de Frankische tijd, lag hier aan een bocht van de Kromme Rijn de (voor die tijd) metropool Dorestad, een van de belangrijkste handelscentra van Europa. Helaas is hier in de loop van de tijd op zeer ondeskundige wijze opgegraven en werd daarbij veel vernield. Soms zelfs met toestemming van de overheid. Vanaf 1964 is er degelijk archeologisch onderzoek verricht, waarbij gelukkig nog veel werd aangetroffen om de geschiedenis van de stad te verduidelijken. Een van de conclusies is dat Dorestad niet alleen door de aanvallen van de Vikingen, maar ook door natuurlijke verandering in de waterwegen rond de stad te gronde is gegaan.
Wijk bij Duurstede kreeg in 1300 stadsrechten (de originele oorkonde is bewaard gebleven). Hierna begon men met het ommuren van de stad, vanaf kasteel Duurstede. In de 15de eeuw werd dit kasteel door bisschop David van Bourgondië, een bastaardzoon van Filips de Goede, grondig verbouwd en vergroot. Zo werd onder andere de zogeheten Bourgondische toren aan het complex toegevoegd. Na het rampjaar 1672 werd er door de Franse troepen veel vernield in Wijk bij Duurstede. Van het kasteel staan nog slechts de torens nog overeind.
Na het vertrek van de Fransen startte men met het werk aan de Hollandse Waterlinie. Bij Wijk
bij Duurstede kwam er een nieuwe inlaat van de Lek naar de Kromme Rijn ten behoeve van de inundatie van de velden langs de Kromme Rijn. Deze inlaat heet nog steeds het Inundatiekanaal. In Wijk bij Duurstede krijgen we een rondleiding die in het teken zal staan van de veranderde water- wegen en de daardoor meeveranderende stad. Tijdens de koffie wordt er een korte presentatie gehouden door een van de stadsgidsen.

Huis Doorn werd in de 13de eeuw gebouwd als ‘ridderhofstad’. In het huidige huis zijn nog delen van de originele burcht aan te wijzen. In de 18de eeuw vond er een ingrijpende verbouwing plaats en verrees het huidige neoklassieke land- huis. Huis Doorn werd bekend toen de Duitse keizer Wilhelm II het in 1920 kocht, nadat hij asiel had gekregen in Nederland. En hij kwam niet alleen. Hij bracht behalve zijn staf ook
nog zoveel bagage mee dat er in het huis niet eens voldoende ruimte was voor alles. De keizer mocht niet vrij reizen in Nederland, en had slechts een beperkt gebied toegewezen gekregen waarbinnen hij zich mocht bewegen. Klaarblijkelijk verveelde hij zich in zijn kasteel en ontwikkelde een nogal bizarre hobby: hij bracht veel vrije tijd door met het omzagen van de bomen op het landgoed. De gidsen geven tijdens de rondleiding veel informatie. Een van hen heeft de keizer zelfs nog gekend. Op het landgoed zijn verder onder andere ook nog een museum over de Eerste Wereldoorlog, het mausoleum van de keizer en de oranjerie te bezoeken. Door de
vele trappen in het museum kunnen mensen die slecht ter been zijn, alleen de benedenverdieping van het huis bezoeken. Zij kunnen eventueel in een aparte groep alvast eerder de tuin, het mausoleum en de oranjerie bezoeken.Kosten: 43 euro voor HVOL-leden en 48 euro voor introducés. Dit is inclusief vervoer, koffie, lunch, borrel en rondleiding in Wijk bij Duurstede. Voor Huis Doorn moet de reguliere toegangsprijs betaald worden. Dat is 12,50 euro, maar met de Museumkaart is de toegang gratis. Voor het WOI-museum moet eveneens een toegangsprijs betaald worden. Ook hier is het gratis met de Museumkaart.

Inschrijvers ontvangen ongeveer 10 dagen voor de excursie nadere informatie. Gezien de omvang van het programma zullen we vroeg starten.

button 1