Laatst toegevoegde interviews van De Stem van Leiden:

Na het diploma snel een baantje

Interview met mevrouw H.C. Smittenaar-Flierman, 3 april 2019

SvL 0104 060 Overzicht NEM terrein in 1974 foto KLM Aerocarto kleinMevrouw Hendrika Christina (Tiny) Smittenaar-Flierman werd op 1 augustus 1942 geboren in de Dillenburgerstraat in Leiden. Ze was het tweede meisje in het gezin. Er kwamen nog twee kinderen bij, een meisje, en een jongetje dat op de leeftijd van 9 maanden overleed. Vader was aanvankelijk constructiewerker bij de Leidse Apparatenfabriek en ging later in het Slachthuis werken.Moeder was huisvrouw. Ze was Nederlands-hervormd opgevoed en ging geregeld naar de kerk. De kinderen gingen mee, hoewel ze ook wel naar de kerstviering van het Leger des Heils gingen, waar vader zich bij had aangesloten. In religieus opzicht was het gezin tolerant. Dat een van de dochters, op aandringen van haar toekomstige schoonfamilie, katholiek werd, was geen probleem.

Van timmerman tot directeur bij Burgy

Interview met de heer Leen van Gorkum , 28 maart 2018

Torentje in Clusiustuin foto J Holvast 1990 kleinLeendert van Gorkum is op 25 oktober 1936 geboren in de Willemstaat 15 in Leiden, in een echte volksbuurt achter de Maresingel. Zijn vader was slager en toen het hem wat beter ging verhuisde het gezin naar de Mauritsstraat 77. “Mijn vader is aan de Gemeneweg in Hazerswoude geboren en zijn moeder in de Stadspoldermolen, in wat nu de Merenwijk heet. Zij heeft nooit gewerkt.” Leen had nog een broer en zus, die beiden inmiddels zijn overleden. Zijn vader was eerst in loondienst, maar op enig moment werd hem gevraagd of hij een slagerij op de hoek van de Rijnegommerstraat en de Rijndijk wilde leiden. “Hij werd derde eigenaar, voor niets. Dat was niet verkeerd. Toen hij er kwam, was het een heel slechte slagerij. Ze hadden nog geen 600 gulden omzet per week, wat heel weinig was. Hij heeft er een florerend bedrijf van gemaakt.”

Lees meer ...

Van naaister tot kasteleinse

Interview met mevrouw Paula Trel-Vereecken, 17 juni 2019

SvL 0103 061 foto Caf Ons Hoekje hoek Dwars KorenbrugsteegMevrouw Paula Trel-Vereecken werd op 1 november 1924 geboren in Sint Jansteen, Zeeuws-Vlaanderen. Vader had een eigen bedrijf. Hij kweekte vlas en verkocht de vezels aan fabrieken voor de linnenproductie.  

Paula was vijf jaar toen op haar kleuterschool polio uitbrak. Ze werd ziek. Pas toen ze wat ouder was, bracht haar vader haar naar de Annakliniek in Leiden, waar ze geopereerd werd. Het meisje dat naast haar op zaal lag, kreeg bezoek van een jongeman die steeds vaker kwam sinds Paula daar was: Willem Trel. Langzaam groeide de liefde ook van haar kant. De dag kwam dat ze naar huis kon, naar Sint Jansteen, terwijl Willem gebonden was aan café Ons Hoekje - in de Koornbrugsteeg naast het Stadhuisplein - dat hij samen met zijn vader runde.

Lees meer .. 

Autobiografie van Prof. Matthijs Siegenbeek

Geboren 23 juni 1774 - Overleden 26 november 1854 

SvL 0097 060 Matthijs Siegenbeek in 1847

Het hierna getranscribeerde manuscript bevat een autobiografie voor de jaren van zijn geboorte 1774 tot in 1840, toen hij dit verhaal, tussen zijn drukke werkzaamheden als hoogleraar (hij zou pas in 1844 met emeritaat gaan) voor zijn zoon mr. Daniel Tieboel Siegenbeek op papier zette. Over Matthijs Siegenbeek is al zeer veel geschreven, zodat tal van gegevens uit de literatuur te achterhalen zijn. Toch zijn er nog details in opgenomen die niet breed bekend zijn. Omdat het manuscript in 1840 is afgesloten, is er over zijn latere leven niets meer in beschreven. Het zou interessant geweest zijn als we ook zijn verslag over bijvoorbeeld het overlijden van zijn echtgenote Geertruida Tieboel op 2 juni 1851 uit de eerste hand hadden kunnen lezen en ook meer over zijn familieleven en dat van zijn zoon. 

Lees meer ...

Ik heb nog nooit zoveel verdiend als toen ik failliet was

Interview met de heer Herman Bekkerin, 13 november 2018

De heer Herman Bekkerin werd als jongste van vier kinderen op 4 mei 1937 geboren in de De Genestetstraat in Leiden.
Na het overlijden van zijn vader in 1947 verhuisde hij met zijn moeder naar de Lopsenstraat, waar ze gingen inwonen bij zijn oudste zuster. De arme buurt waar de Lopsenstraat in lag, stond bekend als de Hakbijlenbuurt. Het verhaal ging dat men elkaar wel eens naar het leven stond. De bewoners van de buurt waren economisch afhankelijk van conservenfabriek Nieuwenhuizen op de Morsweg. Er werd veel thuiswerk gedaan: bonen afhalen, gezellig met de buren op straat. Moeder werkte als kookster, onder andere bij Ruteck’s op de Stationsweg.

Lees meer ...

Autobiografie: Jeugdherinneringen van C.J. de Fremery, 1849-1855

Geboren 19 maart 1836 - Overleden 9 februari 1874

De familie De Fremery is bekend geworden als exploitant van de Leidsche Zoutkeet, waar zeewater uit Katwijk geraffineerd werd tot fijn zout dat bijzonder geschikt was voor het maken van Leidse kaas. Over de Leidse zoutkeet is al zoveel gepubliceerd dat het al haast ondoenlijk is om op zijn minst de belangrijkste titels te noemen. De biografische gegevens over de familie zijn gepubliceerd in Nederland’s Patriciaat 33 (1947), speciaal p. 154 voor de auteur en zijn naaste familie. Casparus Jacobus de Fremery werd geboren op 19 maart 1836 in Leiden als zoon van Petrus Isaacus (1809-1894) en Cornelia Jacoba Catharina Cunaeus. Zijn vader was lid van de Gemeenteraad (en wethouder) en van Provinciale Staten en directeur van de N.V. De Leidsche Zoutkeet.

Lees meer ...

 

Als misdienaar wist je precies bij welke pastoor je veel wijn moest inschenken

Interview met Ron (Hieronimus Adrianus) Koevoets op 7 mei 2019

De ouders van Ron Koevoets hadden een kapperszaak aan het Noordeinde. Ook nadat Ron was geboren op 28 januari 1938, bleven beide ouders werken in de zaak. Het was een dames- en herenkapsalon. Vader en moeder hadden allebei twee bedienden, onder wie een schoonzusje.
De vader van Ron was afkomstig uit Zeeland. Het kappersvak leerde hij van zijn ooms, die bij de havens aan de Westerschelde hun klandizie hadden. Op zoek naar werk is hij uiteindelijk in Leiden terechtgekomen.

Lees meer ...

Autobiografie van de schooljaren van W.J. Kret 1884-1891

Geboren 23 september 1879 - Overleden 18 september 1967

SvL 0095 061 Architect WJ Kret in 1923 klein

In de bibliotheek van Erfgoed Leiden en Omstreken bevindt zich een soort schoolschrift met daarin autobiografische aantekeningen van Willem Johannes Kret [7000/2 W.J. Kret].
Deze zijn beperkt tot zijn schooljaren, althans de lagere school. Hij ging daarna naar de Practische Ambachtsschool, die hij per 1 april 1895 verliet met een diploma voor timmeren. Daarna zochten de meeste leerlingen een baas en volgden avondonderwijs bij het Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix. Ook Kret was leerling bij MSG; op 8 mei 1898 kreeg hij een grote bronzen medaille als eerste prijs voor het maken van een proefstuk: een gedeelte spiltrap bouwen op halve ware grootte, van grenenhout.

Lees meer ...

Sjouwen met een bos ijzeren pijp om je nek

Interview met de heer Koos van der Born, 30-04-2018

Jacobus Gerardus Martinus (Koos) van der Born is oprichter van Technisch Bureau Van der Born. Hij werd geboren op 15 oktober 1936 in Leiden en groeide op met twee broers en een zus. Zijn vader zat al in zaken, zo zegt hij. De heer Van der Born heeft daarover een vroege herinnering: “Groenteboer is mijn vader ook nog geweest. Wat mij dus bijstaat: op de Langegracht was een groothandel, beneden. Niet met rokerswaren maar met rokersbenodigdheden: aanstekers, pijpen, shag, Rizla en Mascotte, dat waren twee gewilde dingen. Daar is in de oorlog toch veel mee geruild. Sigarettenvloeitjes voor voedsel”, vertelt de heer Van der Born.

Lees meer ...

25 jaar strijken

Interview met mevrouw C.T. Houps-van Soest, 4 april 2019

Mevrouw Cornelia Trijntje Houps-van Soest werd op 17 juli 1931 geboren in de Narmstraat in Leiden. Moeder, een lieve vrouw, had er een kleine kruidenierswinkel: “Zo’n 5-centenwinkel, zeg maar.”
Vader was een allround metselaar. Als er een huis leeg kwam dat opgeknapt moest worden, deed hij dat en soms, als het een mooi, ruim huis was dat te huur stond, kwam hij ’s avonds thuis en zei: “Saar, inpakken, we gaan verhuizen!” Spieghelstraat, Morsweg, Hansenstraat… er werd nogal eens verhuisd.

Toen Cornelia 9 jaar was, vertrok vader. Deze keer zonder het gezin; hij had een nieuwe vrouw gevonden. Het was mei 1940 toen hij Cornelia om de hoek van de straat opwachtte en haar ontvoerde. Hij zette haar op de trein naar Rotterdam, waar een vreemde vrouw haar opwachtte. 

Lees meer ...

Pagina 1 van 2