Het Leidse Pluche : Persoonlijke Netwerken : T

 

Vorig Jaar Gemeenteraad Leiden :   
Persoonlijke Netwerken : Instellingen T ...
Volgend Jaar

 

 Netwerk / RaadslidFunctie  van tot Link
  Tabakswerkersvereniging "Hulp door Vriendschap"
1 Damsté Wilhelmy, G. Beschermheer 1877 1885
  Tafeltennisver. "DOCOS"
1 Brouwer, P.J.A. Div. organisatorische functies    
  Tehuis voor Militairen, Commissie
1 Donner, J.H. President 1875 1889
2 Poole, S. le Lid *Secretaris 1875 1889
3 Bredius, J. Lid 1881 1881
4 Mulder, P.J. Lid 1887 1889
5 Poole, S.J. le Lid 1887 1889
  Tehuis voor schoolgaande kinderen (Langebrug)
1 Elst, A. van der Ere-voorzitter 1908 1914
  Tehuis voor vrouwen (Nieuwsteeg)
1 Briët, P.E. Adviseur 1908 1908
  Tennis ver. "Roomwijk"
1 Peters, J.A.      
  Tennisclub "de Leidse Hout"
1 Tesselaar, D.J. Bestuurslid    
  Tennisver. "Dekker Tennis", Warmond
1 Buijsse, R.N. Secretaris    
  Terres des Hommes Leiden
1 Kieft, R. voorz.    
  Tevelingshofje, College v. Regenten
1 Rieu, P. du Lid 1876 1887
  Thorbecke Stichting, College van Curatoren
1 Fockema Andreae, S.J. Lid 1914 1914
2 Vlugt, W. van der Lid 1920 1920
  Thysiusbibliotheek
1 Fockema Andreae, S.J. Curator 1908 1920
  Timmerlieden- en Modelmakersvereniging
1 Zitman, J. Voorzitter, vice- *Penningm. 1893 1895
2 Tol, C.J. van Secretaris 1894 1895
  Toevlucht in Nood (=Begrafenis fonds)
1 Corts, A. Secretaris 1908  
  Tolkien Genootschap "Unquendor"
1 Ponsen, J.L. Secretaris    
  Toneelvereniging Frysk Selskip "Stânfries"
1 Sijtsma, K. Voorzitter 1911  
  Training Consulting Skills
1 Opijnen, R. van Gastdocent    
  Tuinbouwschool
1 Riemens, J.H. Voorzitter    
  Typografische Vereniging "Laurens Jansz. Coster"
1 Brandeler, W.C. van den Beschermheer 1867 1880
2 Laat de Kanter, L.M. de Beschermheer 1881 1893
3 Was, F. Beschermheer 1894 1900
4 Rosmalen, A. van Penningmeester, 2e 1911 1911
 

 

PublicatieAuteur
Het Leidse Pluche
2007
Vereniging
Jan van Hout