Het Leidse Pluche : 1979

 

Vorig Jaar Gemeenteraad Leiden :  de Raad per Jaar
1979
Volgend Jaar

 

 

Aantal
jan  dec
Raadsleden
1979
van tot   Partij & Info Link
 1979 Burgemeester
Vis, A.J. 10-5-1971 17-2-1980   [VVD]
Was lid Ged. Staten NH. Naar Min.v. Binnel. Zaken.
 1979 Wethouder
Dam, H. van 3-9-1974 1-1-1980   PvdA
Financiën, Milieu
Fase-Dubbelboer, J.G. 5-9-1978 3-7-1989   VVD
Economische zaken, Personeelszaken Ben. tot Watergr.v.h. Zuiv. schap West-OV.
Schoute, P.H. 5-9-1978 4-3-1985   VVD
Maatsch. aangelegenheden, Volksgezondheid, Cultuur. Werd Burg.v. Wassenaar
Tesselaar, D.J. 3-9-1974 1-1-1980   PvdA
Onderwijs, Sport
Verboom, A. 3-9-1974 1-5-1980   PvdA
Volkhuisvesting, Milieu. Tot pensioen.
Waal, C.J.D. 3-9-1974 15-5-1984   PvdA
Ruimtel. ordening, Openb. werken, Verkeer. Loco Burg. Werd Burg.v. Deventer.
 1979 Fractievoorzitter
Beijen, L. 3-9-1974 8-9-1980   PPR
Bleijie, W. 3-9-1974 1-4-1987   CDA
Driessen, H.E.A. 2-1-1970 7-9-1982   KVP / CDA
Fractie voorz. Kiesdistrict 3. Niet herk. baar gesteld.
Glaubitz, B.O.J.R. 5-9-1978 7-9-1982   D66
Hoeven, D. 1-9-1970 1-9-1980   CPN
Kuijers, F.J. 3-9-1974 4-3-1985   VVD
Peters, J.A. 5-9-1978 7-9-1982   PvdA
 1979 Raadslid
   Aken, M. van 11-4-1979 8-3-1982   PvdA
Akkeren-Straathof, M.C. van 22-9-1975 2-4-1984   CDA
Bordewijk, P. 14-2-1977 12-5-1980   PvdA
Dee, E.N. van 5-9-1978 7-9-1982   CDA
Dongen-van der Linden, H.C.M. van der 5-9-1978 15-5-1984   PvdA
Duijn, K. van 3-9-1974 14-9-1981   VVD
   Duivesteijn, J.G.P.J. 31-1-1972 28-3-1979   PvdA
Elzenga, C. 29-1-1973 29-4-1986   VVD
Groos, A.M. 29-3-1976 7-9-1982   PvdA
Ham, M.G.J. 3-9-1974 7-9-1982   KVP / CDA
10  10  Hes, J.C. 5-9-1978 1-7-1980   PvdA
11  11  Hoekema, J.Th. 5-9-1978 7-9-1982   D66
   12  Kessen-v. Teijlingen, P.M. 19-3-1979 20-10-1980   PvdA
12  13  Kokxhoorn-Papenhove, M.M. 5-9-1978 7-9-1982   CDA
Werd Burgemeester van Maasland (1991)
13  14  Koning, M.A.F.C.J. 14-6-1976 5-11-1984   PvdA
14  15  Kramp-Heitink, C.J. 3-9-1974 12-4-1994   CDA
15  16  Langerak, N.P. 3-9-1973 1-5-1990   VVD
16     Meijer, L.F. 3-9-1974 15-2-1979   PvdA
17     Mentzij, F.J. 3-9-1974 1-4-1979   PvdA
18  17  Oosterman, B.D. 5-9-1978 1-9-1980   D66
19     Passchier, H. 9-5-1977 10-9-1979   PSP
   18  Pluijm, W.A.B. van der 2-4-1979 1-5-1990   PvdA
   19  Ponsen, J.L. 10-9-1979 7-9-1982   PSP
20  20  Putten, J.J.B. van der 5-9-1978 26-9-1983   PSP
21  21  Ranner, A.P. 3-11-1975 21-1-1980   PvdA
22  22  Vink, C.H. 10-4-1973 7-9-1982   PC / CDA
23  23  Waals, A.J. van der 5-9-1978 23-3-1981   CDA
24  24  Walenkamp, J.L.I.M.V. 5-9-1978 7-9-1982   CDA
25  25  Zijp, J. van 3-9-1974 29-4-1986   CDA
26  26  Zonnevylle, M. 1-3-1976 1-8-1985   VVD
Werd Burgemeester van Ameland, later van Leiderdorp.
 1979 Gem. Secretaris
Lodder, H. 3-5-1976 1-11-1991    
 

 

 

jandec  Partijvantot Functie 
 1979 CDA
Akkeren-Straathof, M.C. van 22-9-1975 2-4-1984   Raadslid
Bleijie, W. 3-9-1974 1-4-1987   Fractievoorzitter plv
Dee, E.N. van 5-9-1978 7-9-1982   Raadslid
Driessen, H.E.A. 2-1-1970 7-9-1982   Fractievoorzitter
Ham, M.G.J. 3-9-1974 7-9-1982   Raadslid
Kokxhoorn-Papenhove, M.M. 5-9-1978 7-9-1982   Raadslid
Kramp-Heitink, C.J. 3-9-1974 12-4-1994   Raadslid
Vink, C.H. 10-4-1973 7-9-1982   Raadslid
Waals, A.J. van der 5-9-1978 23-3-1981   Raadslid
10  10  Walenkamp, J.L.I.M.V. 5-9-1978 7-9-1982   Raadslid
11  11  Zijp, J. van 3-9-1974 29-4-1986   Raadslid
 1979 CPN
Hoeven, D. 1-9-1970 1-9-1980   Fractievoorzitter
 1979 D66
Glaubitz, B.O.J.R. 5-9-1978 7-9-1982   Fractievoorzitter
Hoekema, J.Th. 5-9-1978 7-9-1982   Raadslid
Oosterman, B.D. 5-9-1978 1-9-1980   Raadslid
 1979 KVP
Driessen, H.E.A. 2-1-1970 7-9-1982   Fractievoorzitter
Ham, M.G.J. 3-9-1974 7-9-1982   Raadslid
 1979 PC
Vink, C.H. 10-4-1973 7-9-1982   Raadslid
 1979 PPR
Beijen, L. 3-9-1974 8-9-1980   Fractievoorzitter
 1979 PSP
   Passchier, H. 9-5-1977 10-9-1979   Raadslid
   Ponsen, J.L. 10-9-1979 7-9-1982   Raadslid
Putten, J.J.B. van der 5-9-1978 26-9-1983   Raadslid
 1979 PvdA
   Aken, M. van 11-4-1979 8-3-1982   Raadslid
Bordewijk, P. 14-2-1977 12-5-1980   Raadslid
Dam, H. van 3-9-1974 1-1-1980   Wethouder
Dongen-van der Linden, H.C.M. van der 5-9-1978 15-5-1984   Raadslid
   Duivesteijn, J.G.P.J. 31-1-1972 28-3-1979   Raadslid
Groos, A.M. 29-3-1976 7-9-1982   Raadslid
Hes, J.C. 5-9-1978 1-7-1980   Raadslid
   Kessen-v. Teijlingen, P.M. 19-3-1979 20-10-1980   Raadslid
Koning, M.A.F.C.J. 14-6-1976 5-11-1984   Raadslid
   Meijer, L.F. 3-9-1974 15-2-1979   Raadslid
   Mentzij, F.J. 3-9-1974 1-4-1979   Raadslid
10  Peters, J.A. 5-9-1978 7-9-1982   Fractievoorzitter
   10  Pluijm, W.A.B. van der 2-4-1979 1-5-1990   Raadslid
11  11  Ranner, A.P. 3-11-1975 21-1-1980   Raadslid
12  12  Tesselaar, D.J. 3-9-1974 1-1-1980   Wethouder
13  13  Verboom, A. 3-9-1974 1-5-1980   Wethouder
14  14  Waal, C.J.D. 3-9-1974 15-5-1984   Wethouder
 1979 VVD
Duijn, K. van 3-9-1974 14-9-1981   Raadslid
Elzenga, C. 29-1-1973 29-4-1986   Raadslid
Fase-Dubbelboer, J.G. 5-9-1978 3-7-1989   Wethouder
Kuijers, F.J. 3-9-1974 4-3-1985   Fractievoorzitter
Langerak, N.P. 3-9-1973 1-5-1990   Raadslid
Schoute, P.H. 5-9-1978 4-3-1985   Wethouder
Vis, A.J. 10-5-1971 17-2-1980   Burgemeester
Zonnevylle, M. 1-3-1976 1-8-1985   Raadslid
 

 

 

jandec  Commissies van tot  FunctieLink
 1979 Algemene en Bestuurlijke Aangelegenheden
   Aken, M. van 11-4-1979 7-9-1982   lid  
Beijen, L. 5-1-1976 8-9-1980   lid  
   Elzenga, C. 22-10-1979 7-9-1982   lid  
Glaubitz, B.O.J.R. 5-9-1978 8-9-1980   lid  
Ham, M.G.J. 5-9-1978 7-9-1982   lid  
Hendriks, R. 4-2-1977 10-4-1994   Duo Raadslid  
   Hes, J.C. 5-9-1978 11-4-1979   lid  
Hoeven, D. 3-9-1974 8-9-1980   lid  
   Kuijers, F.J. 5-9-1978 22-10-1979   lid  
Peters, J.A. 5-9-1978 2-6-1980   lid  
Putten, J.J.B. van der 5-9-1978 6-9-1983   lid  
10  10  Vis, A.J. 20-12-1971 16-8-1980   voorz.  
11  11  Walenkamp, J.L.I.M.V. 5-9-1978 26-1-1981   lid  
12  12  Zonnevylle, M. 5-9-1978 16-9-1985   lid  
 1979 Deelcommissie Personeelszaken (van Econ. Aangelegenheden & Personeelsz.)
Beijen, L. 4-12-1978 17-11-1980   lid  
   Bleijie, W. 10-2-1979 7-9-1982   lid  
   Duijn, K. van 4-12-1978 10-2-1979   lid  
Fase-Dubbelboer, J.G. 4-12-1978 7-9-1982   voorz.  
Hoeven, D. 4-12-1978 8-9-1980   lid  
   Langerak, N.P. 10-12-1979 7-9-1982   lid  
Oosterman, B.D. 4-12-1978 7-9-1982   lid  
   Passchier, H. 4-12-1978 1-9-1979   lid  
Pluijm, W.A.B. van der 4-12-1978 8-9-1980   lid  
   Ponsen, J.L. 1-9-1979 7-9-1982   lid  
   Walenkamp, J.L.I.M.V. 4-12-1978 11-4-1979   lid  
 1979 Economische Aangelegenheden
Bleijie, W. 5-9-1978 2-4-1984   lid  
Fase-Dubbelboer, J.G. 5-9-1978 3-7-1989   voorz.  
Putten, J.J.B. van der 5-9-1978 26-9-1983   lid  
 1979 Economische Aangelegenheden en Personeelszaken
Beijen, L. 5-9-1978 8-9-1980   lid  
Bleijie, W. 5-9-1978 2-4-1984   lid  
Duijn, K. van 5-9-1978 12-10-1981   lid  
Elzenga, C. 5-9-1978 2-6-1980   lid  
Fase-Dubbelboer, J.G. 5-9-1978 3-7-1989   voorz.  
Groos, A.M. 5-9-1978 11-8-1980   lid  
Hoeven, D. 5-9-1978 8-9-1980   lid  
Oosterman, B.D. 5-9-1978 8-9-1980   lid  
Putten, J.J.B. van der 5-9-1978 26-9-1983   lid  
10  10  Ranner, A.P. 5-9-1978 21-1-1980   lid  
11  11  Vink, C.H. 5-9-1978 7-9-1982   lid  
 1979 Financiën
   Aken, M. van 11-4-1979 8-3-1982   lid  
Beijen, L. 5-9-1978 8-9-1980   lid  
Dam, H. van 5-9-1978 13-5-1980   voorz.  
Duijn, K. van 5-9-1978 12-10-1981   lid  
Glaubitz, B.O.J.R. 5-9-1978 8-9-1980   lid  
   Groos, A.M. 5-9-1978 11-4-1979   lid  
   Hes, J.C. 5-9-1978 11-4-1979   lid  
Hoeven, D. 5-9-1978 8-9-1980   lid  
Kuijers, F.J. 5-9-1978 4-3-1985   lid  
   Passchier, H. 5-9-1978 1-9-1979   lid  
   Ponsen, J.L. 1-9-1979 7-9-1982   lid  
   Ranner, A.P. 11-4-1979 21-1-1980   lid  
10  10  Vink, C.H. 5-9-1978 7-9-1982   lid  
11  11  Walenkamp, J.L.I.M.V. 5-9-1978 23-3-1981   lid  
 1979 Financiën en de Organisatie
Kuijers, F.J. 5-9-1978 4-3-1985   lid  
 1979 Maatschappelijke Aangelegenheden en Volksgezondheid
Beijen, L. 5-9-1978 8-9-1980   lid  
Hes, J.C. 5-9-1978 11-8-1980   lid  
Hoeven, D. 5-9-1978 8-9-1980   lid  
      Kessen-v. Teijlingen, P.M. 19-3-1979 11-4-1979   lid  
   Meijer, L.F. 5-9-1978 15-3-1979   lid  
Oosterman, B.D. 5-9-1978 8-9-1980   lid  
   Passchier, H. 5-9-1978 1-9-1979   lid  
   Pluijm, W.A.B. van der 11-4-1979 20-10-1980   lid  
   Ponsen, J.L. 10-9-1979 7-9-1982   lid  
Waals, A.J. van der 5-9-1978 23-3-1981   lid  
Zonnevylle, M. 5-9-1978 12-10-1981   lid  
 1979 Maatschappelijke Aangelegenheden, Volksgezondheid en Cultuur
Beijen, L. 5-9-1978 8-9-1980   lid  
Hes, J.C. 5-9-1978 11-8-1980   lid  
Hoeven, D. 5-9-1978 8-9-1980   lid  
Kramp-Heitink, C.J. 5-9-1978 1-5-1990   lid  
Langerak, N.P. 5-9-1978 7-9-1982   lid  
Oosterman, B.D. 5-9-1978 8-9-1980   lid  
   Pluijm, W.A.B. van der 11-4-1979 20-10-1980   lid  
   Ponsen, J.L. 10-9-1979 7-9-1982   lid  
Schoute, P.H. 5-9-1978 4-3-1985   voorz.  
10  Waals, A.J. van der 5-9-1978 23-3-1981   lid  
11  Zonnevylle, M. 5-9-1978 12-10-1981   lid  
 1979 Maatschappelijke Aangelegenheden, Volksgezondheid, Cultuur en Sport
Kramp-Heitink, C.J. 5-9-1978 1-5-1990   lid  
Langerak, N.P. 5-9-1978 7-9-1982   lid  
Schoute, P.H. 5-9-1978 4-3-1985   voorz.  
 1979 Onderwijs
Akkeren-Straathof, M.C. van 5-9-1978 7-9-1982   lid  
Beijen, L. 5-9-1978 8-9-1980   lid  
Dee, E.N. van 5-9-1978 7-9-1982   lid  
Dongen-van der Linden, H.C.M. van der 5-9-1978 7-9-1982   lid  
Elzenga, C. 5-9-1978 7-9-1982   lid  
Hoekema, J.Th. 5-9-1978 8-9-1980   lid  
Hoeven, D. 5-9-1978 8-9-1980   lid  
   Meijer, L.F. 5-9-1978 15-3-1979   lid  
   Passchier, H. 5-9-1978 1-9-1979   lid  
10  Tesselaar, D.J. 5-9-1978 13-5-1980   voorz.  
11  Zonnevylle, M. 5-9-1978 7-9-1982   lid  
 1979 Onderwijs en Samenlevingsopbouw
Akkeren-Straathof, M.C. van 5-9-1978 7-9-1982   lid  
Beijen, L. 5-9-1978 8-9-1980   lid  
Beijen, L. 4-12-1978 17-11-1980   lid  
Dee, E.N. van 5-9-1978 7-9-1982   lid  
Dongen-van der Linden, H.C.M. van der 4-12-1978 8-9-1980   lid  
Dongen-van der Linden, H.C.M. van der 5-9-1978 7-9-1982   lid  
Elzenga, C. 5-9-1978 7-9-1982   lid  
   Groos, A.M. 11-4-1979 7-9-1982   lid  
Hoekema, J.Th. 5-9-1978 8-9-1980   lid  
10  Hoeven, D. 5-9-1978 8-9-1980   lid  
10  11  Hoeven, D. 4-12-1978 8-9-1980   lid  
   12  Langerak, N.P. 10-12-1979 7-9-1982   lid  
11  13  Oosterman, B.D. 4-12-1978 1-9-1980   lid  
   14  Ponsen, J.L. 1-9-1979 7-9-1982   lid  
   15  Ponsen, J.L. 10-9-1979 7-9-1982   lid  
12  16  Zonnevylle, M. 5-9-1978 7-9-1982   lid  
 1979 Onderwijs, Samenlevingsopbouw en Emancipatie
   Bleijie, W. 11-4-1979 27-6-1983   lid  
Fase-Dubbelboer, J.G. 4-12-1978 6-5-1986   voorz.  
 1979 Onderwijs, Sport, etc
Akkeren-Straathof, M.C. van 4-12-1978 7-9-1982   lid  
Beijen, L. 4-12-1978 8-9-1980   lid  
   Bleijie, W. 11-4-1979 27-6-1983   lid  
Dee, E.N. van 4-12-1978 7-9-1982   lid  
Dongen-van der Linden, H.C.M. van der 4-12-1978 7-9-1982   lid  
   Duijn, K. van 4-12-1978 10-2-1979   lid  
Elzenga, C. 4-12-1978 7-9-1982   lid  
Fase-Dubbelboer, J.G. 4-12-1978 6-5-1986   voorz.  
   Groos, A.M. 11-4-1979 7-9-1982   lid  
Hoekema, J.Th. 4-12-1978 8-9-1980   lid  
10  Hoeven, D. 4-12-1978 8-9-1980   lid  
      Kessen-v. Teijlingen, P.M. 19-3-1979 11-4-1979   lid  
   11  Langerak, N.P. 10-12-1979 7-9-1982   lid  
10     Meijer, L.F. 4-12-1978 15-3-1979   lid  
11  12  Oosterman, B.D. 4-12-1978 1-9-1980   lid  
12     Passchier, H. 4-12-1978 1-9-1979   lid  
   13  Ponsen, J.L. 1-9-1979 7-9-1982   lid  
13  14  Tesselaar, D.J. 4-12-1978 13-5-1980   voorz.  
14     Walenkamp, J.L.I.M.V. 4-12-1978 11-4-1979   lid  
15  15  Zonnevylle, M. 4-12-1978 7-9-1982   lid  
 1979 Rekeningen
Beijen, L. 3-9-1974 8-9-1980   lid  
Glaubitz, B.O.J.R. 5-9-1978 8-9-1980   lid  
Groos, A.M. 5-9-1978 2-6-1980   lid  
Putten, J.J.B. van der 5-9-1978 26-9-1983   lid  
Vink, C.H. 5-9-1978 7-9-1982   voorz.  
Zonnevylle, M. 20-12-1976 7-9-1982   lid  
 1979 Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken
Beijen, L. 3-9-1974 8-9-1980   lid  
Bordewijk, P. 14-2-1977 2-6-1980   lid  
Driessen, H.E.A. 5-9-1978 26-1-1981   lid  
   Elzenga, C. 3-9-1974 22-10-1979   lid  
Glaubitz, B.O.J.R. 5-9-1978 7-9-1982   lid  
Hoeven, D. 3-9-1974 8-9-1980   lid  
Koning, M.A.F.C.J. 14-6-1976 5-11-1984   lid  
Putten, J.J.B. van der 5-9-1978 26-9-1983   lid  
Waal, C.J.D. 3-9-1974 7-5-1984   voorz.  
10  Zijp, J. van 3-9-1974 6-5-1986   lid  
11  10  Zonnevylle, M. 5-9-1978 16-9-1985   lid  
 1979 Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken en Verkeer
Beijen, L. 3-9-1974 8-9-1980   lid  
Bordewijk, P. 14-2-1977 2-6-1980   lid  
Driessen, H.E.A. 5-9-1978 26-1-1981   lid  
   Elzenga, C. 3-9-1974 22-10-1979   lid  
Glaubitz, B.O.J.R. 5-9-1978 7-9-1982   lid  
Hoeven, D. 3-9-1974 8-9-1980   lid  
Koning, M.A.F.C.J. 14-6-1976 5-11-1984   lid  
   Kuijers, F.J. 22-10-1979 7-9-1982   lid  
Putten, J.J.B. van der 5-9-1978 26-9-1983   lid  
Waal, C.J.D. 3-9-1974 7-5-1984   voorz.  
10  10  Zijp, J. van 3-9-1974 6-5-1986   lid  
11  11  Zonnevylle, M. 5-9-1978 16-9-1985   lid  
 1979 Sociale Zaken en Maatschappelijke aangelegenheden
Kramp-Heitink, C.J. 5-9-1978 1-5-1990   lid  
 1979 Volkshuisvesting
Beijen, L. 1-3-1977 8-9-1980   lid  
   Duivesteijn, J.G.P.J. 3-9-1974 28-3-1979   lid  
Ham, M.G.J. 3-9-1974 7-9-1982   lid  
Hoeven, D. 3-9-1974 8-9-1980   lid  
   Mentzij, F.J. 1-12-1975 1-4-1979   lid  
   Passchier, H. 9-5-1977 1-9-1979   lid  
Verboom, A. 3-9-1974 1-5-1980   voorz.  
 1979 Volkshuisvesting en Milieu
Beijen, L. 1-3-1977 8-9-1980   lid  
   Duijn, K. van 5-9-1978 22-10-1979   lid  
   Duivesteijn, J.G.P.J. 3-9-1974 28-3-1979   lid  
Ham, M.G.J. 3-9-1974 7-9-1982   lid  
Hoekema, J.Th. 5-9-1978 7-9-1982   lid  
Hoeven, D. 3-9-1974 8-9-1980   lid  
   Kessen-v. Teijlingen, P.M. 2-4-1979 20-10-1980   lid  
Kokxhoorn-Papenhove, M.M. 5-9-1978 7-9-1982   lid  
   Koning, M.A.F.C.J. 1-4-1979 7-9-1982   lid  
   Kuijers, F.J. 22-10-1979 2-6-1980   lid  
Langerak, N.P. 3-9-1974 6-5-1986   lid  
   Mentzij, F.J. 1-12-1975 1-4-1979   lid  
10     Passchier, H. 9-5-1977 1-9-1979   lid  
   10  Ponsen, J.L. 10-9-1979 7-9-1982   lid  
11  11  Verboom, A. 3-9-1974 1-5-1980   voorz.  
 

 

 

1979  Raads-
vertegenwoordiging
Functie Benoemd   Her-be
noeming
Link  
1979  Adviescie inzake Huisvestingsvraagstukken
1 Kessen-v. Teijlingen, P.M.   11-4-1979      
2 Pluijm, W.A.B. van der   2-4-1979      
1979  Adviesraad v.d. Leidse Woningstichting
1 Kessen-v. Teijlingen, P.M.   11-4-1979      
2 Ponsen, J.L.   19-9-1979      
1979  Cie. bedoeld in de Verord. Gem. Credietbank (Crediet beoord. cie.)
1 Ponsen, J.L.   10-9-1979      
1979  Cie. voor "Endegeest" e.a.
1 Baaren, J. van   7-5-1979      
1979  Cie. voor adv. ex art. 8 van de Woonruimtewet 1947 (De Vorderingscie)
1 Koning, M.A.F.C.J.   5-11-1979      
2 Ponsen, J.L.   10-9-1979      
1979  Cie. voor de "Groenoordhal"
1 Kessen-v. Teijlingen, P.M.   2-4-1979      
1979  Cie. voor de Bedr. Techn. School voor Individueel Techn. Onderwijs
1 Ponsen, J.L.   10-9-1979      
1979  Evaluatiecie. reorg. externe leden
1 Bordewijk, P.   8-10-1979      
2 Langerak, N.P.   8-10-1979      
3 Ponsen, J.L.   8-10-1979      
4 Walenkamp, J.L.I.M.V.   8-10-1979      
1979  Gemeensch. Reg. Energiebedrijf Rijnland
1 Kuijers, F.J.   22-10-1979      
1979  Gemeensch. Reg. Energiebedrijf Rijnland, Alg. Raad
1 Pluijm, W.A.B. van der   11-4-1979      
1979  Verkeerscommissie
1 Peters, J.A.   11-4-1979      
 

 

PublicatieAuteur
Het Leidse Pluche
2007
Vereniging
Jan van Hout