Het Leidse Pluche : 1981

 

Vorig Jaar Gemeenteraad Leiden :  de Raad per Jaar
1981
Volgend Jaar

 

 

Aantal
jan  dec
Raadsleden
1981
van tot   Partij & Info Link
 1981 Burgemeester
Goekoop, C.H. 16-8-1980 1-1-1999   [VVD]
tot pensioen.
 1981 Wethouder
Bordewijk, P. 12-5-1980 29-4-1986   PvdA
Financiën
Dam, H. van 1-1-1980 7-9-1982   PvdA
Onderwijs
Fase-Dubbelboer, J.G. 5-9-1978 3-7-1989   VVD
Economische zaken, Personeelszaken Ben. tot Watergr.v.h. Zuiv. schap West-OV.
Schoute, P.H. 5-9-1978 4-3-1985   VVD
Maatsch. aangelegenheden, Volksgezondheid, Cultuur. Werd Burg.v. Wassenaar
Tesselaar, D.J. 1-1-1980 1-5-1990   PvdA
Volkshuisvesting, Sport
Waal, C.J.D. 3-9-1974 15-5-1984   PvdA
Ruimtel. ordening, Openb. werken, Verkeer. Loco Burg. Werd Burg.v. Deventer.
 1981 Fractievoorzitter plv
Bleijie, W. 3-9-1974 1-4-1987   CDA
Brands, J.M. 8-9-1980 29-4-1986   CPN
Driessen, H.E.A. 2-1-1970 7-9-1982   KVP / CDA
Fractie voorz. Kiesdistrict 3. Niet herk. baar gesteld.
Glaubitz, B.O.J.R. 5-9-1978 7-9-1982   D66
Kuijers, F.J. 3-9-1974 4-3-1985   VVD
Oosten, F. van 8-9-1980 2-5-1983   PPR
Peters, J.A. 5-9-1978 7-9-1982   PvdA
   Tuinier, G.A. 23-3-1981 7-9-1982   CDA
 1981 Raadslid
Aken, M. van 11-4-1979 8-3-1982   PvdA
Akkeren-Straathof, M.C. van 22-9-1975 2-4-1984   CDA
Dallinga, G. 21-1-1980 11-10-1982   PvdA
Dee, E.N. van 5-9-1978 7-9-1982   CDA
Dongen-van der Linden, H.C.M. van der 5-9-1978 15-5-1984   PvdA
   Duijn, K. van 3-9-1974 14-9-1981   VVD
Elkerbout, R. 12-5-1980 29-4-1986   PvdA
'84 tijdelijk weth. Volkshuisv., Sport
Elzenga, C. 29-1-1973 29-4-1986   VVD
Fallaux-v. Duuren, C. 20-10-1980 29-4-1986   PvdA
10  Groos, A.M. 29-3-1976 7-9-1982   PvdA
11  10  Ham, M.G.J. 3-9-1974 7-9-1982   KVP / CDA
12  11  Hoekema, J.Th. 5-9-1978 7-9-1982   D66
13  12  Kokxhoorn-Papenhove, M.M. 5-9-1978 7-9-1982   CDA
Werd Burgemeester van Maasland (1991)
14  13  Koning, M.A.F.C.J. 14-6-1976 5-11-1984   PvdA
15  14  Kramp-Heitink, C.J. 3-9-1974 12-4-1994   CDA
16  15  Langerak, N.P. 3-9-1973 1-5-1990   VVD
17  16  Maat, J. 11-8-1980 7-9-1982   PvdA
18  17  Pluijm, W.A.B. van der 2-4-1979 1-5-1990   PvdA
19  18  Ponsen, J.L. 10-9-1979 7-9-1982   PSP
20  19  Putten, J.J.B. van der 5-9-1978 26-9-1983   PSP
21  20  Vink, C.H. 10-4-1973 7-9-1982   PC / CDA
22     Waals, A.J. van der 5-9-1978 23-3-1981   CDA
23  21  Walenkamp, J.L.I.M.V. 5-9-1978 7-9-1982   CDA
24  22  Witteveen, W.M. 8-9-1980 22-9-1982   D66
25  23  Zijp, J. van 3-9-1974 29-4-1986   CDA
26  24  Zonnevylle, M. 1-3-1976 1-8-1985   VVD
Werd Burgemeester van Ameland, later van Leiderdorp.
 1981 Gem. Secretaris
Lodder, H. 3-5-1976 1-11-1991    
 

 

 

jandec  Partijvantot Functie 
 1981 CDA
Akkeren-Straathof, M.C. van 22-9-1975 2-4-1984   Raadslid
Bleijie, W. 3-9-1974 1-4-1987   Fractievoorzitter plv
Dee, E.N. van 5-9-1978 7-9-1982   Raadslid
Driessen, H.E.A. 2-1-1970 7-9-1982   Fractievoorzitter
Ham, M.G.J. 3-9-1974 7-9-1982   Raadslid
Kokxhoorn-Papenhove, M.M. 5-9-1978 7-9-1982   Raadslid
Kramp-Heitink, C.J. 3-9-1974 12-4-1994   Raadslid
   Tuinier, G.A. 23-3-1981 7-9-1982   Fractievoorzitter
Vink, C.H. 10-4-1973 7-9-1982   Raadslid
   Waals, A.J. van der 5-9-1978 23-3-1981   Raadslid
10  10  Walenkamp, J.L.I.M.V. 5-9-1978 7-9-1982   Raadslid
11  11  Zijp, J. van 3-9-1974 29-4-1986   Raadslid
 1981 CPN
Brands, J.M. 8-9-1980 29-4-1986   Fractievoorzitter
 1981 D66
Glaubitz, B.O.J.R. 5-9-1978 7-9-1982   Fractievoorzitter
Hoekema, J.Th. 5-9-1978 7-9-1982   Raadslid
Witteveen, W.M. 8-9-1980 22-9-1982   Raadslid
 1981 KVP
Driessen, H.E.A. 2-1-1970 7-9-1982   Fractievoorzitter
Ham, M.G.J. 3-9-1974 7-9-1982   Raadslid
 1981 PC
Vink, C.H. 10-4-1973 7-9-1982   Raadslid
 1981 PPR
Oosten, F. van 8-9-1980 2-5-1983   Fractievoorzitter
 1981 PSP
Ponsen, J.L. 10-9-1979 7-9-1982   Raadslid
Putten, J.J.B. van der 5-9-1978 26-9-1983   Raadslid
 1981 PvdA
Aken, M. van 11-4-1979 8-3-1982   Raadslid
Bordewijk, P. 12-5-1980 29-4-1986   Wethouder
Dallinga, G. 21-1-1980 11-10-1982   Raadslid
Dam, H. van 1-1-1980 7-9-1982   Wethouder
Dongen-van der Linden, H.C.M. van der 5-9-1978 15-5-1984   Raadslid
Elkerbout, R. 12-5-1980 29-4-1986   Raadslid
Fallaux-v. Duuren, C. 20-10-1980 29-4-1986   Raadslid
Groos, A.M. 29-3-1976 7-9-1982   Raadslid
Koning, M.A.F.C.J. 14-6-1976 5-11-1984   Raadslid
10  10  Maat, J. 11-8-1980 7-9-1982   Raadslid
11  11  Peters, J.A. 5-9-1978 7-9-1982   Fractievoorzitter
12  12  Pluijm, W.A.B. van der 2-4-1979 1-5-1990   Raadslid
13  13  Tesselaar, D.J. 1-1-1980 1-5-1990   Wethouder
14  14  Waal, C.J.D. 3-9-1974 15-5-1984   Wethouder
 1981 VVD
   Duijn, K. van 3-9-1974 14-9-1981   Raadslid
Elzenga, C. 29-1-1973 29-4-1986   Raadslid
Fase-Dubbelboer, J.G. 5-9-1978 3-7-1989   Wethouder
Goekoop, C.H. 16-8-1980 1-1-1999   Burgemeester
Kuijers, F.J. 3-9-1974 4-3-1985   Fractievoorzitter
Langerak, N.P. 3-9-1973 1-5-1990   Raadslid
Schoute, P.H. 5-9-1978 4-3-1985   Wethouder
Zonnevylle, M. 1-3-1976 1-8-1985   Raadslid
 

 

 

jandec  Commissies van tot  FunctieLink
 1981 Algemene en Bestuurlijke Aangelegenheden
Aken, M. van 11-4-1979 7-9-1982   lid  
Brands, J.M. 8-9-1980 6-5-1986   lid  
   Driessen, H.E.A. 26-1-1981 7-9-1982   lid  
Elkerbout, R. 2-6-1980 24-9-1984   lid  
Elzenga, C. 22-10-1979 7-9-1982   lid  
Goekoop, C.H. 16-8-1980 10-4-1994   voorz.  
Ham, M.G.J. 5-9-1978 7-9-1982   lid  
Hendriks, R. 4-2-1977 10-4-1994   Duo Raadslid  
Oosten, F. van 8-9-1980 2-5-1983   lid  
10  Putten, J.J.B. van der 5-9-1978 6-9-1983   lid  
10     Walenkamp, J.L.I.M.V. 5-9-1978 26-1-1981   lid  
11  11  Witteveen, W.M. 8-9-1980 7-9-1982   lid  
12  12  Zonnevylle, M. 5-9-1978 16-9-1985   lid  
 1981 Deelcommissie Personeelszaken (van Econ. Aangelegenheden & Personeelsz.)
Bleijie, W. 10-2-1979 7-9-1982   lid  
Brands, J.M. 8-9-1980 7-9-1982   lid  
Dallinga, G. 8-9-1980 7-9-1982   lid  
Fase-Dubbelboer, J.G. 4-12-1978 7-9-1982   voorz.  
Hoekema, J.Th. 8-9-1980 7-9-1982   lid  
Langerak, N.P. 10-12-1979 7-9-1982   lid  
Oosten, F. van 17-11-1980 7-9-1982   lid  
Oosterman, B.D. 4-12-1978 7-9-1982   lid  
Ponsen, J.L. 1-9-1979 7-9-1982   lid  
 1981 Economische Aangelegenheden
Bleijie, W. 5-9-1978 2-4-1984   lid  
Fase-Dubbelboer, J.G. 5-9-1978 3-7-1989   voorz.  
Putten, J.J.B. van der 5-9-1978 26-9-1983   lid  
   Vries, G.M. de 12-10-1981 13-12-1984   lid  
 1981 Economische Aangelegenheden en Personeelszaken
Aken, M. van 2-6-1980 7-9-1982   lid  
Bleijie, W. 5-9-1978 2-4-1984   lid  
Brands, J.M. 8-9-1980 6-5-1986   lid  
   Duijn, K. van 5-9-1978 12-10-1981   lid  
Fase-Dubbelboer, J.G. 5-9-1978 3-7-1989   voorz.  
Glaubitz, B.O.J.R. 8-9-1980 7-9-1982   lid  
Kuijers, F.J. 2-6-1980 7-9-1982   lid  
Maat, J. 11-8-1980 7-9-1982   lid  
Oosten, F. van 8-9-1980 2-5-1983   lid  
10  Putten, J.J.B. van der 5-9-1978 26-9-1983   lid  
11  10  Vink, C.H. 5-9-1978 7-9-1982   lid  
   11  Vries, G.M. de 12-10-1981 13-12-1984   lid  
 1981 Financiën
Aken, M. van 11-4-1979 8-3-1982   lid  
Bordewijk, P. 13-5-1980 6-5-1986   voorz.  
Brands, J.M. 8-9-1980 6-5-1986   lid  
   Duijn, K. van 5-9-1978 12-10-1981   lid  
Elkerbout, R. 2-6-1980 7-9-1982   lid  
   Elzenga, C. 12-10-1981 7-9-1982   lid  
Kuijers, F.J. 5-9-1978 4-3-1985   lid  
Oosten, F. van 8-9-1980 2-5-1983   lid  
Ponsen, J.L. 1-9-1979 7-9-1982   lid  
   Tuinier, G.A. 23-3-1981 7-9-1982   lid  
10  Vink, C.H. 5-9-1978 7-9-1982   lid  
10     Walenkamp, J.L.I.M.V. 5-9-1978 23-3-1981   lid  
11  11  Witteveen, W.M. 8-9-1980 6-12-1982   lid  
 1981 Financiën en de Organisatie
Bordewijk, P. 13-5-1980 6-5-1986   voorz.  
Brands, J.M. 8-9-1980 6-5-1986   lid  
Kuijers, F.J. 5-9-1978 4-3-1985   lid  
Oosten, F. van 8-9-1980 2-5-1983   lid  
Witteveen, W.M. 8-9-1980 6-12-1982   lid  
 1981 Maatschappelijke Aangelegenheden en Volksgezondheid
Maat, J. 11-8-1980 7-9-1982   lid  
Ponsen, J.L. 10-9-1979 7-9-1982   lid  
   Waals, A.J. van der 5-9-1978 23-3-1981   lid  
   Zonnevylle, M. 5-9-1978 12-10-1981   lid  
 1981 Maatschappelijke Aangelegenheden, Volksgezondheid en Cultuur
Brands, J.M. 8-9-1980 6-5-1986   lid  
Fallaux-v. Duuren, C. 20-10-1980 6-5-1986   lid  
Hoekema, J.Th. 8-9-1980 13-2-1989   lid  
Kramp-Heitink, C.J. 5-9-1978 1-5-1990   lid  
Langerak, N.P. 5-9-1978 7-9-1982   lid  
Oosten, F. van 8-9-1980 2-5-1983   lid  
Ponsen, J.L. 10-9-1979 7-9-1982   lid  
Schoute, P.H. 5-9-1978 4-3-1985   voorz.  
   Vries, G.M. de 12-10-1981 13-12-1984   lid  
   Waals, A.J. van der 5-9-1978 23-3-1981   lid  
10     Zonnevylle, M. 5-9-1978 12-10-1981   lid  
 1981 Maatschappelijke Aangelegenheden, Volksgezondheid, Cultuur en Sport
Brands, J.M. 8-9-1980 6-5-1986   lid  
Fallaux-v. Duuren, C. 20-10-1980 6-5-1986   lid  
Hoekema, J.Th. 8-9-1980 13-2-1989   lid  
Kramp-Heitink, C.J. 5-9-1978 1-5-1990   lid  
Langerak, N.P. 5-9-1978 7-9-1982   lid  
Oosten, F. van 8-9-1980 2-5-1983   lid  
Schoute, P.H. 5-9-1978 4-3-1985   voorz.  
   Tuinier, G.A. 23-3-1981 7-9-1982   lid  
   Vries, G.M. de 12-10-1981 13-12-1984   lid  
 1981 Onderwijs
Akkeren-Straathof, M.C. van 5-9-1978 7-9-1982   lid  
Dee, E.N. van 5-9-1978 7-9-1982   lid  
Dongen-van der Linden, H.C.M. van der 5-9-1978 7-9-1982   lid  
Elzenga, C. 5-9-1978 7-9-1982   lid  
Zonnevylle, M. 5-9-1978 7-9-1982   lid  
 1981 Onderwijs en Samenlevingsopbouw
Akkeren-Straathof, M.C. van 5-9-1978 7-9-1982   lid  
Brands, J.M. 8-9-1980 6-5-1986   lid  
Dallinga, G. 8-9-1980 11-10-1982   lid  
Dam, H. van 13-5-1980 7-9-1982   voorz.  
Dee, E.N. van 5-9-1978 7-9-1982   lid  
Dongen-van der Linden, H.C.M. van der 5-9-1978 7-9-1982   lid  
Elzenga, C. 5-9-1978 7-9-1982   lid  
Groos, A.M. 11-4-1979 7-9-1982   lid  
Hoekema, J.Th. 8-9-1980 6-5-1986   lid  
10  10  Langerak, N.P. 10-12-1979 7-9-1982   lid  
11  11  Oosten, F. van 8-9-1980 7-9-1982   lid  
12  12  Oosten, F. van 17-11-1980 2-5-1983   lid  
13  13  Ponsen, J.L. 1-9-1979 7-9-1982   lid  
14  14  Ponsen, J.L. 10-9-1979 7-9-1982   lid  
15  15  Witteveen, W.M. 8-9-1980 7-9-1982   lid  
16  16  Zonnevylle, M. 5-9-1978 7-9-1982   lid  
 1981 Onderwijs, Samenlevingsopbouw en Emancipatie
Bleijie, W. 11-4-1979 27-6-1983   lid  
Brands, J.M. 8-9-1980 6-5-1986   lid  
Dallinga, G. 8-9-1980 11-10-1982   lid  
Fase-Dubbelboer, J.G. 4-12-1978 6-5-1986   voorz.  
Hoekema, J.Th. 8-9-1980 6-5-1986   lid  
Oosten, F. van 17-11-1980 2-5-1983   lid  
 1981 Onderwijs, Sport, etc
Akkeren-Straathof, M.C. van 4-12-1978 7-9-1982   lid  
Bleijie, W. 11-4-1979 27-6-1983   lid  
Dee, E.N. van 4-12-1978 7-9-1982   lid  
Dongen-van der Linden, H.C.M. van der 4-12-1978 7-9-1982   lid  
Elzenga, C. 4-12-1978 7-9-1982   lid  
Fase-Dubbelboer, J.G. 4-12-1978 6-5-1986   voorz.  
Groos, A.M. 11-4-1979 7-9-1982   lid  
Langerak, N.P. 10-12-1979 7-9-1982   lid  
Ponsen, J.L. 1-9-1979 7-9-1982   lid  
10  10  Zonnevylle, M. 4-12-1978 7-9-1982   lid  
 1981 Rekeningen
Elkerbout, R. 8-9-1980 7-9-1982   lid  
Oosten, F. van 8-9-1980 2-5-1983   lid  
Putten, J.J.B. van der 5-9-1978 26-9-1983   lid  
Vink, C.H. 5-9-1978 7-9-1982   voorz.  
Witteveen, W.M. 8-9-1980 7-9-1982   lid  
Zonnevylle, M. 20-12-1976 7-9-1982   lid  
 1981 Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken
   Driessen, H.E.A. 5-9-1978 26-1-1981   lid  
Glaubitz, B.O.J.R. 5-9-1978 7-9-1982   lid  
Koning, M.A.F.C.J. 14-6-1976 5-11-1984   lid  
Putten, J.J.B. van der 5-9-1978 26-9-1983   lid  
Waal, C.J.D. 3-9-1974 7-5-1984   voorz.  
Zijp, J. van 3-9-1974 6-5-1986   lid  
Zonnevylle, M. 5-9-1978 16-9-1985   lid  
 1981 Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken en Verkeer
Brands, J.M. 8-9-1980 6-5-1986   lid  
   Driessen, H.E.A. 5-9-1978 26-1-1981   lid  
Glaubitz, B.O.J.R. 5-9-1978 7-9-1982   lid  
Koning, M.A.F.C.J. 14-6-1976 5-11-1984   lid  
Kuijers, F.J. 22-10-1979 7-9-1982   lid  
Oosten, F. van 8-9-1980 2-5-1983   lid  
Peters, J.A. 2-6-1980 7-9-1982   lid  
Putten, J.J.B. van der 5-9-1978 26-9-1983   lid  
Waal, C.J.D. 3-9-1974 7-5-1984   voorz.  
   Walenkamp, J.L.I.M.V. 26-1-1981 7-9-1982   lid  
10  10  Zijp, J. van 3-9-1974 6-5-1986   lid  
11  11  Zonnevylle, M. 5-9-1978 16-9-1985   lid  
 1981 Sociale Zaken en Maatschappelijke aangelegenheden
Hoekema, J.Th. 8-9-1980 13-2-1989   lid  
Kramp-Heitink, C.J. 5-9-1978 1-5-1990   lid  
 1981 Volkshuisvesting
Brands, J.M. 8-9-1980 6-5-1986   lid  
Ham, M.G.J. 3-9-1974 7-9-1982   lid  
Oosten, F. van 8-9-1980 2-5-1983   lid  
Pluijm, W.A.B. van der 20-10-1980 6-5-1986   lid  
Tesselaar, D.J. 1-5-1980 6-5-1986   voorz.  
 1981 Volkshuisvesting en Milieu
Brands, J.M. 8-9-1980 6-5-1986   lid  
Elzenga, C. 2-6-1980 7-9-1982   lid  
Ham, M.G.J. 3-9-1974 7-9-1982   lid  
Hoekema, J.Th. 5-9-1978 7-9-1982   lid  
Kokxhoorn-Papenhove, M.M. 5-9-1978 7-9-1982   lid  
Koning, M.A.F.C.J. 1-4-1979 7-9-1982   lid  
Langerak, N.P. 3-9-1974 6-5-1986   lid  
Oosten, F. van 8-9-1980 2-5-1983   lid  
Pluijm, W.A.B. van der 20-10-1980 6-5-1986   lid  
10  10  Ponsen, J.L. 10-9-1979 7-9-1982   lid  
11  11  Tesselaar, D.J. 1-5-1980 6-5-1986   voorz.  
 

 

 

1981  Raads-
vertegenwoordiging
Functie Benoemd   Her-be
noeming
Link  
1981  Adviescie inzake Huisvestingsvraagstukken
1 Elzenga, C.   12-10-1981      
1981  Alg. Bestuur Streekmuziekschool Leiden e.o.
1 Kokxhoorn-Papenhove, M.M. lid 23-3-1981      
1981  Cie. bedoeld in de Verord. Gem. Credietbank (Crediet beoord. cie.)
1 Tuinier, G.A.   12-10-1981      
1981  Cie. voor adv. ex art. 8 van de Woonruimtewet 1947 (De Vorderingscie)
1 Koning, M.A.F.C.J.   12-10-1981   +1982  
2 Koning, M.A.F.C.J.   20-10-1980   +1981 / 1982  
1981  Deel cies "Lakenhal", "De Valk", "Schouwburg"
1 Bleijie, W.   6-4-1981      
1981  Verkeerscommissie
1 Vries, G.M. de   12-10-1981      
 

 

PublicatieAuteur
Het Leidse Pluche
2007
Vereniging
Jan van Hout