Het Leidse Pluche : 1890

 

Vorig Jaar Gemeenteraad Leiden :  de Raad per Jaar
1890
Volgend Jaar

 

 

Aantal
jan  dec
Raadsleden
1890
van tot   Partij & Info Link
 1890 Burgemeester + Raadslid
   Laat de Kanter, L.M. de 14-6-1880 2-1-1890   Lib.
Burgem. +Raadslid
   Laat de Kanter, L.M. de 2-1-1890 4-2-1894   [Lib.]
Overleden als Burgemeester. .
 1890 Wethouder
Bool, H.J. 12-10-1882 1-9-1891   Lib.
   Buttingha Wichers, N.L.J. van 17-3-1887 30-10-1890   Lib.
Knappert, S.C.M. 6-9-1887 1-9-1891   Lib.
Laat de Kanter, L.M. de 24-2-1876 20-10-1892   Lib.
Fabricage
   Schneither Az., J.J. 22-12-1890 22-8-1892   Lib.
 1890 Raadslid
Alma Lz., P. 1-9-1885 1-9-1891   Lib.
   Breggen Az., J. van der 2-1-1890 5-3-1894   Lib.
Overleden als Raadslid.
Cock, C. 26-4-1866 7-9-1897   Lib. +ar +rk 1885
Kiesdistrict 1. Niet herkiesbaar.
Driessen, P.L.C. 4-9-1855 1-9-1903   Lib. +rk 1885 / 1897
Fockema Andreae, S.J. 18-3-1886 5-9-1911   Lib. Vrijz. 1905
Kiesdistrict 2 (tot 1905) dan in 1. Niet herk.b.
Goeje, M.J. 13-1-1879 5-12-1908   Lib.
Kiesdistrict 2. Ontsl. genomen, gezondh. redenen.
Hamel, J.A. van 6-9-1887 26-9-1901   Vrijz. Kiesver.
Kiesdistrict 1.
Hasselbach, J.J. 17-3-1887 3-9-1907   Lib. +Vrijz. Democ. 1901
Kiesdistrict 3->1.
Hoeken, P.J. van 3-9-1889 23-4-1904   AR +rk 1901
Kiesdistrict 2. Ontslag genomen.
10  Juta, H.C. 2-9-1873 10-9-1891   Lib. 1889
Kiesdistrict 2.
10  11  Kaiser, P.J. 4-12-1884 30-12-1903   Lib. +Vrijz. Democ. 1901
Kiesdistrict 1. Bedankt, naar elders.
11  12  Koetser, A. 6-9-1887 5-9-1893   Lib.
   13  Lidth de Jeude, Th.W. van 22-12-1890 5-9-1905   Lib. +ar +Kath. 1889
Kiesdistrict 1->2->1. Niet hk.b. gesteld
12  14  Masijk Huyser van Reenen, J.J. van 18-3-1886 5-9-1893   Lib.
13  15  Nijkamp, A. 1-9-1885 1-9-1891   Lib.
14  16  Poole, L.G. le 18-3-1886 3-9-1895   Lib.
15  17  Rieu, W.N. du 9-7-1885 21-12-1896   Lib.
Overleden als Raadslid.
16     Schneither Az., J.J. 6-9-1887 22-12-1890   Lib.
17  18  Stürler, A.L. de 6-9-1887 29-10-1891   Lib.
Kiesdistrict 1.
18  19  Tieleman, C.C. 19-1-1888 5-9-1893   Lib.
19  20  Verster v. Wulvenhorst, F.A. 7-9-1869 5-9-1899   Lib. +ar +rk 1893
Kiesdistrict 1. Niet herkiesbaar.
20  21  Was, F. 4-9-1883 14-6-1894   Lib.
21  22  Zaaijer, T. 6-9-1881 22-12-1902   Lib. +ar +rk 1893
Overleden als Raadslid.
22  23  Zaalberg, G. 11-11-1880 5-9-1893   Lib.
23  24  Zillesen, P. 19-1-1888 3-9-1901   Lib.
Kiesdistrict 3. Niet herkozen.
 1890 Gem. Secretaris
Kist, E. 1-3-1872 12-3-1898    
 1890 Gem. Ontvanger
   Buttingha Wichers, N.L.J. van 30-10-1890 29-4-1892   Lib.
Gem. ontv. Overleden als Gem. Ontvanger.
   Henkes, H. 24-1-1867 1-11-1890  
Gem. ontv. Eervol ontslag.
 

 

 

jandec  Partijvantot Functie 
 1890 AR
Cock, C. 26-4-1866 7-9-1897   Raadslid
Hoeken, P.J. van 3-9-1889 23-4-1904   Raadslid
   Lidth de Jeude, Th.W. van 22-12-1890 5-9-1905   Raadslid
Verster v. Wulvenhorst, F.A. 7-9-1869 5-9-1899   Raadslid
Zaaijer, T. 6-9-1881 22-12-1902   Raadslid
 1890 Katholiek
   Lidth de Jeude, Th.W. van 22-12-1890 5-9-1905   Raadslid
 1890 Liberaal
Alma Lz., P. 1-9-1885 1-9-1891   Raadslid
Bool, H.J. 12-10-1882 1-9-1891   Wethouder
   Breggen Az., J. van der 2-1-1890 5-3-1894   Raadslid
   Buttingha Wichers, N.L.J. van 17-3-1887 30-10-1890   Wethouder
   Buttingha Wichers, N.L.J. van 30-10-1890 29-4-1892   Gem. Ontvanger
Cock, C. 26-4-1866 7-9-1897   Raadslid
Driessen, P.L.C. 4-9-1855 1-9-1903   Raadslid
Goeje, M.J. 13-1-1879 5-12-1908   Raadslid
Hasselbach, J.J. 17-3-1887 3-9-1907   Raadslid
Juta, H.C. 2-9-1873 10-9-1891   Raadslid
10  Kaiser, P.J. 4-12-1884 30-12-1903   Raadslid
10  11  Knappert, S.C.M. 6-9-1887 1-9-1891   Wethouder
11  12  Koetser, A. 6-9-1887 5-9-1893   Raadslid
12  13  Laat de Kanter, L.M. de 24-2-1876 20-10-1892   Wethouder
13     Laat de Kanter, L.M. de 14-6-1880 2-1-1890   Burgemeester + Raadslid
   14  Laat de Kanter, L.M. de 2-1-1890 4-2-1894   Burgemeester
   15  Lidth de Jeude, Th.W. van 22-12-1890 5-9-1905   Raadslid
14  16  Masijk Huyser van Reenen, J.J. van 18-3-1886 5-9-1893   Raadslid
15  17  Nijkamp, A. 1-9-1885 1-9-1891   Raadslid
16  18  Poole, L.G. le 18-3-1886 3-9-1895   Raadslid
17  19  Rieu, W.N. du 9-7-1885 21-12-1896   Raadslid
18     Schneither Az., J.J. 6-9-1887 22-12-1890   Raadslid
   20  Schneither Az., J.J. 22-12-1890 22-8-1892   Wethouder
19  21  Stürler, A.L. de 6-9-1887 29-10-1891   Raadslid
20  22  Tieleman, C.C. 19-1-1888 5-9-1893   Raadslid
21  23  Verster v. Wulvenhorst, F.A. 7-9-1869 5-9-1899   Raadslid
22  24  Was, F. 4-9-1883 14-6-1894   Raadslid
23  25  Zaaijer, T. 6-9-1881 22-12-1902   Raadslid
24  26  Zaalberg, G. 11-11-1880 5-9-1893   Raadslid
25  27  Zillesen, P. 19-1-1888 3-9-1901   Raadslid
 1890 Liberaal Vrijzinnig
Fockema Andreae, S.J. 18-3-1886 5-9-1911   Raadslid
 1890 RK
Cock, C. 26-4-1866 7-9-1897   Raadslid
Driessen, P.L.C. 4-9-1855 1-9-1903   Raadslid
Hoeken, P.J. van 3-9-1889 23-4-1904   Raadslid
Verster v. Wulvenhorst, F.A. 7-9-1869 5-9-1899   Raadslid
Zaaijer, T. 6-9-1881 22-12-1902   Raadslid
 1890 Vrijzinnig Democratisch
Hasselbach, J.J. 17-3-1887 3-9-1907   Raadslid
Kaiser, P.J. 4-12-1884 30-12-1903   Raadslid
 1890 Vrijzinnige Kiesvereniging
Hamel, J.A. van 6-9-1887 26-9-1901   Raadslid
 

 

 

jandec  Commissies van tot  FunctieLink
 1890 Fabricage
Alma Lz., P. 18-3-1886 1-9-1891   lid  
Hasselbach, J.J. 6-9-1887 3-9-1907   lid  
 1890 Financiën
   Schneither Az., J.J. 6-9-1887 22-12-1890   lid  
 1890 Gasfabriek
Kaiser, P.J. 29-4-1886 7-9-1897   lid  
Zillesen, P. 13-2-1889 3-9-1901   lid  
 1890 Onderhandelingen betreffende opheffing van het "Utrechtse Jaagpad"
Cock, C. 19-6-1876 7-9-1897   lid  
 1890 Plaatselijke verordeningen betreffende de huishouding der gemeente
Cock, C. 6-9-1881 7-9-1897   voorz.  
Fockema Andreae, S.J. 6-9-1887 7-9-1897   lid  
 1890 Plaatselijke verordeningen tegen wier overtreding straf is bedreigd
Cock, C. 6-9-1887 6-9-1892   lid  
Was, F. 3-9-1889 14-6-1894   lid  
 

 

 

1890  Raads-
vertegenwoordiging
Functie Benoemd   Her-be
noeming
Link  
 

 

PublicatieAuteur
Het Leidse Pluche
2007
Vereniging
Jan van Hout