Bus excursie Haastrecht en Gouda 18 mei 2019 

Met een bijna volle bus vertrokken wij naar Haastrecht. De buschauffeur nam (onbedoeld) een leuke toeristische route door de polder. Aangekomen in Haastrecht moest de koffie en gebak daarom in wat sneller tempo dan anders worden genuttigd. Ondertussen vertelde gids Hans Kattenwinkel over de interessante, rijke geschiedenis van de stad (!) Haastrecht. Inmiddels was het prachtig weer geworden, ideaal voor een wandeling door Haastrecht. We horen over het lucratieve transport van goederen, dat toen nog over water ging. En het maken van een verbinding met de Lek door een sluis te bouwen tussen de Hollandse IJssel en het riviertje de Vlist. Die aanpak leverde veel inkomsten op. Dit stond Dordrecht niet aan en een legermacht werd er op uitgezonden om de sluizen te vernielen. Uiteindelijk mocht er een schutsluis komen met een spil in het midden om doorvaart te voorkomen. En later werd het een overlaadplaats. Een rail met karretjes liep eeuwenlang van de sluis naar de andere kant. 

Ook werd een bezoek gebracht aan het Boezemgemaal Haastrecht. Daar werd zeer aanschouwend verteld over de inklinking van de Krimpenerwaard en het stijgen van de zeespiegel in de loop der eeuwen en de verwachting voor het jaar 2100. Dat zag er niet best uit. Het werd ons indringend duidelijk, dat dit proces zo niet veel langer kan doorgaan!

De bus bracht ons daarna naar Gouda, waar wij een uitstekende lunch genoten volgens het ijzersterke HVOL-concept: soep, belegde broodjes en een kroket! Aan het einde van de lunch kwam de Goudse gids vertellen over de roemrijke historie van de stad Gouda. Er waren veel overeenkomsten maar ook veel verschillen met Leiden. Beide steden kenden perioden van hoogconjunctuur, gevolgd door mindere tijden. Ook hier was de waterverbinding aanleiding tot ernstige geschillen. Het aanbrengen van een sluis in de dam in Leidschendam werd door de Gouwenaars niet getolereerd. Ook daar werd een legertje naartoe gestuurd om de boel kort en klein te slaan! 

Drie gidsen leidden ons door Gouda met bezoek aan de kerk de Sint Jan, niet de grootste, maar wel de langste kerk van Nederland. Daar was na de grote brand een gebrandschilderd raam geschonken door de stad Delft. Op dit Delftse raam is de Geuzenvloot afgebeeld, die over het ondergelopen land naar het bezette Leiden vaart. Daarnaast het raam, dat door Leiden was geschonken. 

De dag werd afgesloten met een hapje en een drankje, waarna wij moe, maar voldaan weer huiswaarts keerden.

 

 

GoudaHaastrecht2

 

GoudaHaastrecht3

 

GoudaHaastrecht1

Dit raam was een schenking was van de gemeente Leiden in 1603 aan de Gouwenaars na de brand van de Sint Janskerk in 1553. Zie het Leidse wapen midden onderaan.